Økonomirådgiver til Malvik kommune

 • by

Malvik kommune er en kommune i vekst, vår visjon er sammen for nyskaping og ny samfunnsutvikling. Som økonomirådgiver vil du få være med på å utvikle kommunen, jobbe med nyskaping og samfunnsutvikling, sammen med kommunens ledelse og våre virksomhetsledere. Vi ønsker å være fremoverlent i tjenesteutviklingen og i arbeidet med å finne bedre og mer effektive løsninger for våre innbyggere og brukere av kommunale tjenester. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av kommunens prosesser, systemer og verktøy for virksomhets- og økonomistyring
 • Budsjettering og økonomioppfølging
 • Kompetanseutvikling og internopplæring for kommunens ledere
 • Saksutredninger og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for kommuneledelsen
 • Oppfølging av kommunens KOSTRA – statistikk og analyse av data
 • Videreutvikling av kommunes klimabudsjett
 • Utvikling av handlings- og økonomiplan
 • Tjenesteinnovasjon
 • Prosjektarbeid
Kvalifikasjonskrav:
 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor relevante fag
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis kommunal sektor
 • Erfaring med økonomisystemer og budsjettering
 • Gode ferdigheter innen microsoft office og relevante økonomisystemer
Personlige egenskaper:
 • Du har god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Du liker å sette deg inn i nye områder og videreutvikle din egen kompetanse
 • Du er flink til å videreformidle kunnskap på en pedagogisk måte
 • Du evner å ta initiativ til forbedring av eksisterende systemer og abeidsmåter
 • Du har gode analytiske evner
 • Du er positiv og serviceinnstilt
 • Du er god til å samarbeid med andre og deler din kunnskap
For nærmere informasjon om stillingen:

Økonomisjef Einar Spjøtvoll, tlf. 95263737
E-post: einar.spjotvoll@malvik.kommune.no

VI tilbyr:
 • En stilling der du får jobbe med varierte problemstillinger i et tverrfaglig miljø.
 • Lønn i henhold til avtaleverk, gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Godt arbeidsmiljø med basis i våre verdier: Åpen – nyskapende – samhandlende.

Søknadsfrist: 28.02.2021

Søk stillingen her!

Bilder fra Malvik kommune:

Foto: Rolf Martin Krey/Malvik kommune
Foto: Rolf Martin Krey/Malvik kommune
Foto: Rolf Martin Krey/Malvik kommune