Psykolog/psykologspesialist til Lunner kommune

  • by

Vi søker deg som har lyst til å være med på videreutvikle og styrke det utviklende fagmiljøet vi har i Lunner kommune, og har ledig 100 % stilling som psykolog/psykologspesialist. Stillingen er nyopprettet og vil være organisert under kommunalsjef Helse og mestring. Dette for å sikre tverrsektorielt planarbeid på folkehelse, oppvekstområdet og psykisk helse/rus. Stillingen er ledig omgående, og tilsettes etter avtale.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde:

Aktuelle arbeidsoppgaver vurderes å være; kartlegging, veiledning og oppfølging med barn, voksne og familier som har utfordringer innen psykisk helse og psykisk helse/rus, samt delta i forebyggende tverrsektorielt arbeid.

Arbeidsområdene omfatter:
• Psykisk helse og rusoppfølging
• Oppvekst
• Integrering
• Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
• Samarbeid med NAV og DPS
• Samarbeid med kommuneoverlegen
• Generell veiledning

Vi ønsker også at psykolog/psykologspesialist deltar i system- og planarbeid for å sikre faglighet i tiltak som foreslås og iverksettes. Det vil også være behov for å gi veiledning til andre kommunalt ansatte for å sikre helhetlig og samordnet oppfølging.

I en stilling hos oss vil du få jobbe tverrfaglig og koordinerende.

Kvalifikasjonskrav:

• Du har norsk autorisasjon psykolog.
• Du behersker norsk muntlig og skriftlig.
• Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker «å spille andre god».
• Du er engasjert og viser initiativ.
• Du har evne til å skape tillit, takle utfordringer og finne gode løsninger.
• Du har gode IKT kunnskaper.
• Du liker å videreutvikle deg, og dele din kunnskap og erfaringer med andre.
• Du liker å kombinere strategisk system/planarbeid med direkte brukerrettet praksis.

Annet:

– Du må levere tilfredsstillende politiattest, ikke er eldre enn 3. mnd., før tiltredelse.
– Det er også en forutsetning at man har tuberkulosevaksine eller fyller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll.
– Du må ha førerkort kl. B, og mulighet til å benytte egen bil i tjeneste med kjøregodtgjørelse.

Lønns- og arbeidsvilkår:

Vi kan tilby:
• Fleksitidsordning, lønn etter avtale.
• Arbeid i en spennende kommune i vekst og utvikling, med høyt fagfokus.
• Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
• Mulighet til å være med å utforme stillingsinnholdet.
• Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP
• Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring

For stillingen gjelder de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer.

Kontakter:
Solveig Olerud – Kommunalsjef helse og mestring
E-post: sool@lunner.kommune.no Mobil: 976 81 882

May Birgit Kjeverud – Kommunalsjef oppvekst
E-post: mabk@lunner.kommune.no Mobil: 915 22 592

Søknadsfrist: 01.03.2021

Søknad sendes:

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til dette kan du ta kontakt med vårt servicetorg på 61 32 40 00 eller komme innom Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 ROA.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jf. offentleglova §25 annet ledd.

Bilder fra Lunner kommune: