Prosjektleder til Rakkestad kommune

  • by

Rakkestad kommune ligger midt i Viken fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8200 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere.

PROSJEKTLEDER – 3 ÅRS ENGASJEMENT – 100 % STILLING

Rakkestad kommune skal i tidsrommet 2022 – 2025 bygge nytt sykehjem og nært tilknyttede omsorgsboliger. Prosjektet har en arealramme på nærmere 15 000 kvadratmeter. De samlede investeringer – sykehjem og omsorgsboliger – vil utgjøre mellom 500 og 600 millioner kroner. Rakkestad kommune skal tilsette prosjektleder for prosjektet for tidsrommet fram til 31.12.2025. Stillingen er plassert i rådmannens administrasjon.

Arbeidsoppgaver

– Prosjektleder har myndighet og ansvar til å realisere byggeprosjektet innen de rammer som settes.
– Anskaffe og følge opp rådgivere og utførende entreprenører fram til prosjektet er avsluttet.
– Forberede, presentere, dokumentere og rapportere på prosjektet.
– Sørge for god samhandling i prosjektet internt i kommunen og eksternt mot kontraktsparter og lokalsamfunnet.

Kvalifikasjoner

– Minimum bachelorgrad i ingeniørfag.
– Erfaring med gjennomføring av større prosjekter.
– Forståelse av praktiske problemstillinger slik de framstår både i forberedelser av prosjektet og gjennomføring av det på bygge- og anleggsplass.
– Ved ansettelse vektlegges personlige egenskaper.

Personlige egenskaper

– Lese situasjoner godt, fange opp viktige problemstillinger og håndtere disse.
– Utøve lederskap, våge å ta beslutninger og sikre gode prosesser som er tilstrekkelig forankret.
– Undersøke andres syn, lytte og tydelighet når beslutning er tatt.
– Ryddig og strukturert arbeidsform og se viktighet av og evne å planlegge systematisk.
– Håndtere samtidighet og ha høy arbeidskapasitet.

Vilkår

– Lønn etter avtale.
– God pensjonsordning.
– Fleksibel arbeidstid.
– Faglige utfordringer og muligheter for egenutvikling.
– Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Kontakt:
Espen Jordet – Seksjonsleder
Tlf arbeid 90717230

Alf Thode Skog – Rådmann
Tlf Arbeid 94186507

Søknadsfrist 05.04.21

Søk stillingen her!