Sommervikarer sykepleierfunksjon – Team legevakt, Sarpsborg kommune

  • by

Sarpsborg kommune har ca. 57 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Viken med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum.

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”.
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn”

Vi trenger sommervikarer i sykepleierfunksjonen fra uke 25 – 32 i 2021. Tiltredelse etter avtale med teamleder.

Team legevakt har lokasjon ved Helsehuset Sarpsborg, og er organisert under Virksomhet Helse.
Team legevakt er bestående av Legevakten for Sarpsborg og Rakkestad, Lilletorget legekontor med diabetes- og
sårpoliklinikk, samt vaksinasjons- og smittevernkontor.
De ledige stillingene er knyttet til legevakten for Sarpsborg og Rakkestad, samt Lilletorget legekontor.

Ønsker du å jobbe i et aktivt og spennende miljø med sykepleiere og legevaktsleger?
Er du en som tar initiativ og selvstendig ansvar?
Er du fleksibel, samarbeidsvillig, positiv, og yter det lille ekstra?
Da bør du søke jobb hos oss!

Stilling / Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er varierte og består av pasientkontakt med hastegradsvurdering og rådgivning både i mottak og på telefon. Sykepleier gjør egne vurderinger, men bistår også legen i kliniske prosedyrer og laboratoriearbeid.
Alle pasienter som kommer til legevakten hastegrads vurderes etter Manchester Triage System.
Vi har godt utstyrt legevaktsbil og sykepleier følger med legevaktslege ut på oppdrag når det er formålstjenlig.
Legevakten betjener pr i dag også eget mottak for pasienter med luftveissymptomer, der Covid 19 ikke kan utelukkes. Alle ansatte på Team legevakt må påregne oppgaver på luftveismottaket.

Krav til utdanning:

– Sykepleierstudenter som er ferdige med 2.året og har bestått farmakologieksamen.
– Medisinstudenter som er ferdige med 4. året og har bestått farmakologieksamen.
– Sykepleier, spesialsykepleier, personell med bachelor i paramedisin.

Personlig egenskaper:

– Vi ønsker medarbeidere som har god faglig forståelse og kompetanse.
– Du er stabil, fleksibel, trygg og tydelig.
– Du er løsningsorientert, og har gode kommunikasjonsevner.
– Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

– Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger.
– Tverrfaglig miljø og nettverk.
– Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Øvrige vilkår/annet:

– Det må fremlegges gyldig politiattest av nyere dato ved tilbud om ansettelse.

Kontakt:
Heidi Elisabeth Brodal – Teamleder
E-post: heidi.brodal@sarpsborg.com Mobil: 414 59 923

Hege Elisabeth Julsen – Fagsykepleier
E-post: hege.julsen@sarpsborg.com Mobil: 990 09 249

Søknad sendes

Ny søknadsfrist: 31.03.2021

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.