Ingeniør/geograf geomatikk til Trondheim kommune

 • by
Enhet for kart og arkitektur, Trondheim kommune

Ved Enhet for kart og arkitektur er det fra 1. juni 2021 ledig en fast 100 prosent stilling for ingeniør/geograf innenfor fagområde geomatikk. 

Enhet for kart og arkitektur forvalter kart- og eiendomsdata og legger til rette for effektiv bruk av disse. Enheten er organisert under virksomhetsområdet Byutvikling.

Stedfestede data er komponenter som er viktige for tjenesteleveransene fra byutviklingsområdet, mange av våre oppgaver skjer derfor i tett samarbeid med de andre fagområdene. Har du et stort engasjement for bruk av stedfestede data i byutviklingen, et hode for digitale løsninger, er nysgjerrig og nytenkende og har evne til å utvikle et godt samarbeid på tvers av ulike fagfelt – da kan det være deg vi leter etter.

Mer informasjon om oss finner du på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver
 • Etablering og kvalitetsheving av kart- og eiendomsdata (FKB og matrikkel)
 • Være kontroller for kommunens eiendomsregister (matrikkelen)
 • Følge opp intern og ekstern bruk av APIer, tjenester og grensesnitt mot eiendomsregisteret
 • Bidra til optimalisering/effektivisering av arbeidsprosesser der BIM, kart- og eiendomsdata inngår
Kvalifikasjoner
 • Du har relevant utdanning fra universitet/høgskole, helst med spesialisering innenfor kart/geomatikk
 • Det er en fordel om du har kompetanse på eller erfaring fra prosjektledelse
 • Du har generelt god IT-kompetanse og god forståelse for hvordan bygge opp, sammenstille og analysere data i ulike formater
 • Du har erfaring med produksjon og forvaltning av geodata
Personlige egenskaper
 • Du er initiativrik og har gode samarbeidsevner
 • Du er utviklings- og løsningsorientert
 • Du har evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Du er teambygger og flink til å dele din kunnskap
 • Du trives med å håndtere enkle praktiske oppgaver samt løse avanserte geoanalyser
Vi tilbyr
 • Jobb i et spennende fagfelt sammen men kolleger med høy kompetanse
 • Gode muligheter for kompetanseheving og videreutdanning
 • Arbeid i et aktivt, faglig og sosialt miljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kommunal pensjons- og forsikringsordning

Kontaktinformasjon:
Mona Høiås Sæther – Enhetsleder
Mobil: 91672466

Astrid Sofie Øie – Avdelingsleder matrikkel og e-skatt
Mobil: 97117046

Søknadsfrist: 26.03.2021

Søk stillingen her!