Ergoterapeut – Smøla kommune

 • by

Kort om stillingen

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som ergoterapeut/miljøterapeut. Stillingen består av 50 % kommuneergoterapeut og 50 % miljøterapeut i sykehjem/hjemmetjeneste.
Ergoterapeuten har arbeidssted p.t. Smøla helsesenter og har bla følgende sentrale arbeidsoppgaver:

 • Habilitering/rehabilitering
 • Hjelpemiddelformidling
 • Funksjonstrening/ADL-trening

Som miljøterapeut har man arbeidssted i sykehjem/hjemmetjeneste. Kompetansen tenkes etterhvert å bli brukt bl.a. i nye omsorgsboliger som nå er under prosjektering.

Dersom det er ønskelig fra søker kan stillingen deles og gjøres om til 50 % ergoterapeut. 

Kompetansekrav

 • Godkjent utdanning som ergoterapeut
 • Relevant arbeidserfaring
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet
 • Gode norskkunnskaper, god skriftlig og muntlig framstillingsevne


Den som tilsettes må ha førerkort.

Vi tilbyr

 • Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Kontaktpersoner:
Inger Lise Lervik mob: +47 90783615
Tove Norøm Rokstad mob: +47 93014960

Søknadsfrist: 04.04.2021

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft).
Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.