Fagarbeider barnehage – Smøla kommune

  • by

Kort om stillingen

Smøla kommune har ledig ca 1 årsverk vikariat som fagarbeider barnehage. Ved evt. interne ansettelser kan flere stillinger bli ledig. I utgangspunktet er stillingsresursen fordelt på 2 stillinger. Arbeidssted i mer enn en barnehage må påregnes.

Kompetansekrav

  • Relevant fagbrev, fortrinnsvis barne- og ungdomsarbeider. 
  • Relevant arbeidserfaring
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsegenskaper

Det forutsettes at søker behersker godt norsk både skriftlig og muntlig.
Søkere som ikke fyller kompetansekrav til stillingen kan tilsettes midlertidig for inntil et barnehageår.
Ansatte som tilsettes i barnehage må framvise politiattest ved ansettelse

Vi tilbyr

  • Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Kontaktpersoner:
Laila Hopshaug tlf: 90173496 mob: 90270619
Tove N Rokstad mob: +47 93014960

Søknadsfrist: 04.04.2021

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft).
Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.