Fagarbeidere skole – Smøla kommune

  • by

Kort om stillingene

Smøla kommune har ledig 3 stillinger som fagarbeider i skole – 2 stillinger inntil 80 % og en stilling 100 %. Det er ledig både fast og midlertidig stillingsressurs. Arbeidssted er Smøla barneskole og Smøla ungdomsskole.
En av stillingene har egen turnusordning i samarbeid med Hopen bofellesskap og kan tillegges arbeid på helg. Denne stillingen kan deles.

Kompetansekrav

  • Relevant fagbrev, fortrinnsvis fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Stillingen i samarbeid med Hopen bofellesskap kan helsefagarbeider være like relevant.
  • Relevant arbeidserfaring
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsegenskaper

Det forutsettes at søker behersker godt norsk både skriftlig og muntlig.
Søkere som ikke fyller kompetansekrav til stillingen kan tilsettes midlertidig for inntil et skoleår.
Ansatte som tilsettes må framvise politiattest ved ansettelse.

Vi tilbyr

  • Et nytt moderne skolebygg
  • Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Kontaktpersoner:
Liv Rokstad tlf: 71544500 mob: 48063140
Marit Hopshaug tlf: 71544500 mob: 97776851
Tove N Rokstad mob: +47 93014960

Søknadsfrist: 04.04.2021

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft).
Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.