Lærere til Smøla kommune

  • by

Kort om stillingene

Smøla kommune har ledig totalt ca 6 årsverk som lærer i både faste og midlertidige stillinger. Det vil primært være fullstillinger. Det er ledig stilling både i barneskole og ungdomsskole. Kommunen har behov for allmennlærere, og de fleste stillingene vil inneha funksjon som kontaktlærer.

Det er behov for undervisningskompetanse i engelsk, naturfag, kunst og håndverk, matematikk, spes.ped., kroppsøving, mat og helse og norsk for minoritetsspråklige.

Kompetansekrav

  • Godkjent lærerutdanning og undervisningskompetanse i hht gjeldende kompetansekrav. 
  • Relevant arbeidserfaring
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsegenskaper 

Det forutsettes at søker behersker godt norsk både skriftlig og muntlig.

Ansatte som tilsettes i skole må framvise politiattest ved ansettelse

Vi tilbyr

  • Et nytt moderne skolebygg
  • Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Utfordrende oppgaver
  • Lønn etter avtale
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Kontaktpersoner:
Liv Rokstad tlf: 71544500 mob: 48063140
Marit Hopshaug tlf: 71544500 mob: 97776851
Tove N Rokstad mob: +47 93014960

Søknadsfrist: 04.04.2021

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft).
Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.