Miljøterapeut skole – Smøla kommune

  • by

Kort om stillingen

Smøla kommune har ledig 80-100 % fast stilling som miljøterapeut med arbeidssted p.t. Smøla barneskole. Ved fullstilling kan en mindre andel av stillingen være knyttet til Hopen bofellesskap som arbeidssted. 

Arbeid- og ansvarsområde for miljøterapeut er forsterket opplegg for enkeltelever/ elevgrupper med utfordringer innen sosial kompetanse og utagerende adferd, veiledning til andre yrkesgrupper i skolen og andre miljøterapeutiske oppgaver.

Kompetansekrav

  • Relevant høyskoleutdanning f.eks. vernepleie. 
  • Relevant arbeidserfaring
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsegenskaper 
  • Det forutsettes at søker behersker godt norsk både skriftlig og muntlig.

Ansatte som tilsettes må framvise politiattest ved ansettelse.

Vi tilbyr

  • Et nytt moderne skolebygg
  • Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Utfordrende oppgaver
  • Lønn etter avtale
  • God pensjonsording i KLP.

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Kontaktpersoner:
Liv Rokstad mob: +47 48063140
Tove N Rokstad mob: +47 93014960

Søknadsfrist: 04.04.2021

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft).
Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.