Sykepleiere til Smøla kommune

  • by

Om sykehjem/hjemmetjenesten i Smøla kommune

Omsorgstjenestene er en spennende arbeidsplass for deg som liker ansvar, ønsker å bruke og å videreutvikle kunnskap, og for deg som verdsetter en variert arbeidshverdag med mange spennende utfordringer. Alle ansatte tilbys kontinuerlig kompetanseheving gjennom internopplæring og e-læring.
Smøla er Pasient- og brukersikker kommune. Det betyr at det arbeides systematisk med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Smøla kommune er opptatt av faglig utvikling innen tjenesteområdet.
Tverrfaglige tavlemøter som arbeidsmetodikk er innført i hele tjenesteområdet. I tillegg har hjemmetjenesten innført Virtuell avdeling, en tjeneste for hjemmeboende med spesiell behov for tett oppfølging i en gitt periode. Smøla kommune fikk Omsorgsprisen i 2019 utdelt av Fylkesmannen for det arbeidet som er gjort med etablering av virtuell avdeling.
Det arbeides med velferdsteknologiske løsninger både for hjemmeboende og i institusjon. Hverdagsrehabilitering er en integrert del av tjenestetilbudet for hjemmeboende.

Kort om stillingene

– Smøla kommune har behov for sykepleiere både i sykehjem og hjemmetjeneste. 
– Sykepleierstillinger på Smøla er primært fullstilling.
– Det er ledig flere stillinger – både fast og midlertidig stilling.
– Om du har lang erfaring eller nettopp har fått din autorisasjon er du velkommen som søker.
– Studenter som ikke enda har fullført utdanningen er også velkommen til å ta kontakt med oss.
– Det er mulighet for å jobbe langvakter – noe som kan gi rom for å jobbe mer intensivt i perioder og lengre friperioder.

Kompetansekrav

– Gyldig norsk autorisasjon som sykepleier.
– Relevant arbeidserfaring
– Gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet vektlegges 
– For arbeid i hjemmesykepleien stilles krav om førerkort kl B
– Det forutsettes at søkere behersker norsk både muntlig og skriftlig.
– Den som tilsettes må framvise gyldig politiattest.

Vi tilbyr

– Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
– Arbeidsplass som legger vekt på faglig utvikling i tjenesten
– Lønn avtales ved ansettelse.
– Smøla kommune jobber for tiden med ulike rekrutteringstiltak som kan gjelde ved ansettelse.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknadsfrist: 04.04.2021

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.