Assisterende rektor til Bjarnetjønna skole

  • by

Stillingen ved Bjarnetjønna skole er ledig fra 1. august 2021, tjenestested Bjarnetjønna skole.
Assisterende rektor sin stilling er delt mellom administrasjon/ledelse og undervisning. Andel administrasjon/undervisning vil kunne variere.

Beskrivelse avdeling:

Bjarnetjønna skole ligger i tettstedet Sandnessjøen.
Det er en 5-7 skole med ca. 200 elever.

Vi søker en person som:

-Har samarbeidsevne og relasjonskompetanse.
-Kommuniserer godt.
-Kan engasjere, inspirere og følge opp den enkelte medarbeider.
-Har engasjement og interesse for enkelteleven i dagens skole.
-Kan være aktiv medspiller i endrings- og utviklingsarbeid og ha evne til å se skolen som system.
-Har IKT-kompetanse.
-Er løsnings- og utviklingsorientert.

Arbeidsoppgaver:

Assisterende rektor inngår i skolens lederteam og har nestlederansvar. Pedagogisk utviklingsarbeid og
personaloppfølging vil, i tett samarbeid med rektor, være naturlige ansvarsområder. Utover dette vil oppgaver som
vikarordning og avdelingsleder tillegges stillingen.

Alstahaug kommune gjennomfører prosjektet “God opplæring for alle”
Prosjektet har som mål å øke kvalitetene på opplæringa for alle elever innenfor rammen av fellesskapet.

Krav til kompetanse:

Vi stiller krav om skolefaglig kompetanse, og ønsker ledererfaring fra skole. Forøvrig er det ønske om formell
kompetanse innen et eller flere områder:

– organisasjonsutvikling og ledelse i skolen
– veiledning
– prosjektledelse
– personalledelse
– offentlig forvaltning

Andre opplysninger:

Søkere vil bil innkalt til intervju.

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.
Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Se brosjyre om Alstahaug kommune

Kontakt:
Hege Antonsen – Rektor
E-post: Hege.Antonsen@alstahaug.kommune.no
Mobil 95288247 Arbeid 75075402

Søknadsfrist: 02.05.2021

Søk stillingen her!

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.