Rektor til Sandnes barneskole – Alstahaug kommune

 • by
Rektorstillingen ved Sandnes barneskole i Alstahaug kommune er ledig fra høsten 2021

Sandnes barneskole er en 1-4 skole med ca 175 elever.
Skolen har SFO avdeling. Skolen er en av to 1-4 skoler i Sandnessjøen.

Vil du være med å arbeidet for:

 • at eleven blir sett, møtt og utfordret til selv å være aktiv i læringsprosessen, i samspill med andre og alene?
 • at eleven skal møte variasjon som gir mestring og lyst til å utvikle seg?

Alstahaug kommune gjennomfører prosjektet “God opplæring for alle”
Prosjektet har som hensikt å øke kvaliteten på opplæringa for alle elever innenfor rammen av felleskapet.

Arbeidsoppgaver:

Rektor er faglig og administrativ leder for skole og SFO.
Det forventes fokus på pedagogiske arbeidet og vektlegging av en elevsentrert ledelse.

Vi søker en rektor som:
 • har samarbeidsevne og relasjonskompetanse.
 • kommuniserer godt og kan fremstå som en tydelig leder.
 • kan engasjere, inspirere og følge opp den enkelte medarbeider.
 • har engasjement og interesse for enkelt eleven i dagens skole.
 • kan være aktiv medspiller i endrings- og utviklingsarbeid og ha evnen til å se skolen som system.
 • kan fremskaffe/fatte beslutninger og er løsnings- og utviklingsorientert.
Vi stiller krav om skolefaglig kompetanse, og ønsker ledererfaring fra skole.

For øvrig er det ønske om formell kompetanse innen et eller flere av følgende områder;

 • organisasjonsutvikling og ledelse i skolen
 • prosjektledelse
 • personalledelse
 • offentlig forvaltning
  Ledererfaring kan kompensere for formell kompetanse.
Andre opplysninger:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Lønn og tiltredelse etter avtale.

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.
Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Se brosjyre om Alstahaug kommune

Kontakt:
Connie Helene Pettersen – Kommunalsjef
E-post: connie.pettersen@alstahaug.kommune.no
Mobil 99312778 Arbeid 75075054

Søknadsfrist: 15.04.2021

Søk stillingen her!

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.