Arealplanlegger til Namsos kommune

 • by
Arealplanlegger – 100 % fast stilling

På grunn av høy aktivitet og en positiv utvikling i regionen, har Namsos kommune behov for å styrke kapasiteten innen arealplanlegging og ønsker å styrke laget med en person som har erfaring som arealplanlegger, arkitekt eller landskapsarkitekt. Vi søker en samfunnsengasjert arealplanlegger med relevant høgskole/universitetsutdanning og erfaring fra arealforvaltning og/ eller samfunnsutvikling.

Stillingens arbeidsområde:

 • Deltagelse/ ledelse av kommunale plan- og utviklingsprosesser
 • Utvikling av kommunale område — og reguleringsplaner
 • Rådgivning, bearbeiding og behandling av private reguleringsforslag
 • Utadrettet virksomhet med dialog og prosess knyttet til by- og stedsutvikling
 • Andre arbeidsoppgaver som hører inn under virksomhetsområdet

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med prosess- og medvirkningskompetanse
 • Kjennskap til offentlig administrasjon og politiske prosesser
 • Digital kompetanse og interesse
 • Vi forutsetter gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper:

 • Evne til å ha et helhetlig blikk på tverrfaglige problemsstillinger
 • Evne til å prioritere og håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig
 • Gode kommunikasjonsevner og trives i rollen som formidler
 • Blir motivert av faglige utfordringer

Som arealplanlegger i Namsos kommune vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av en kommune som står ovenfor store og spennende utfordringer i årene som kommer. Sentrale oppgaver de første årene vil være å bidra med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og utarbeidelse av reguleringsplaner i sentrale deler av Namsos sentrum som en oppfølging av ny sentrumsplan

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • Lønn iht. tariff
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen “Søk her”. Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune 74 21 71 00.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentleglova §25. 

Søknadsfrist: 22.03.2021

Link til søknadsskjema: Send søknad 

For mer informasjon kontakt:
Kjeld Erik Sandbakken, Mobil +47 97169371, Epost: kjeld-erik.sandbakken@namsos.kommune.no