Sykepleiere til Meråker kommune

 • by

Meråker kommune har to ledige 100 % stillinger for sykepleiere. En stilling ved Meråker sykehjem og en stilling ved hjemmebaserte tjenester.

Litt om arbeidsplassene:

Meråker sykehjem:

Meråker sykehjem har i dag 3 ulike avdelinger med til sammen 36 sengeplasser, fordelt på fastplasser og avlastnings-/korttidsplasser. Vi har stor erfaring med samhandlingsreformen og har dermed ulike, spennende og varierende arbeidsoppgaver med tanke på behandling av våre pasienter. Sykehjemmet er i utvikling i takt med samfunnet for øvrig og spennende ting skjer.

Hjemmebaserte tjenester:

Hjemmetjenesten yter tjenester til hjemmeboende. Dette er en avdeling som stadig er i utvikling og endring, og vi tilbyr også tjenester i form av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Hjemmetjenesten er lokalisert i nær tilknytning til kommunens øvrige helsetjeneste.

Vi søker nå etter engasjerte medarbeidere som mestrer en variert arbeidssituasjon og som aktivt vil bidra til utvikling av fag og tjenestekvalitet.

Arbeidsoppgaver:
 • ​Nødvendig helsehjelp samt personlig bistand under stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk.
 • Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak samt evaluere sykepleien til den enkelte bruker.
 • Samarbeide med pårørende, samt samhandling med interne og eksterne instanser.
 • Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon samt delta i veiledning og opplæring for medarbeidere og studenter.
 • Medansvar for en forsvarlig forvaltning av enhetens ressurser.
 • Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.
Kvalifikasjoner:
 • Offentlig godkjent sykepleier.
Personlige egenskaper:
 • Har gode kommunikasjonskunnskaper.
 • Kan jobbe selvstendig og i team.
 • Har gode samarbeidsevner og fleksibel i forhold til brukere, kollegaer og pårørende.
 • Er engasjert og løsningsorientert.
 • Har grunnleggende kompetanse innen IKT.
 • Opptatt av å holde seg faglig oppdatert.
 • Ønsker å bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø.

Personlige egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
 • Lønn etter utdanning og erfaring.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer.

Attester og vitnemål framlegges ved samtale/intervju.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Den som tilsettes må legge fram godkjent politiattest.

Kontaktinformasjon:

Torstein Hope, Enhetsleder hjemmebaserte tjenster, 91548268, torstein.hope@meraker.kommune.no
Janne Merete Giskegjerde, Enhetsleder Meråker sykehjem , 94002358, janne.merete.giskegjerde@meraker.kommune.no

Søk på stillingene:Klikk her

Søknadsfrist: 12.04.2021