Rådgiver / Seniorrådgiver bioøkonomi

 • by

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim. Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Vi søker en engasjert person som vil være en del av Næringsseksjonen i Trøndelag fylkeskommune. Vi har bred forvaltnings- og utviklingskompetanse, og har som mål å være en relevant samarbeidspartner for kommunene, næringslivet og FoU-miljøet i regionen.

Trøndelag har gode forutsetninger for å utvikle bioøkonomien og bidra til et grønt skifte. Regionen har særlig fortrinn i kombinasjonen store biologiske ressurser, komplette verdikjeder på skog, jord og marin sektor, samt nærhet til sterke kunnskapsmiljø. Utfordringen ligger i å etablere gode koblinger mellom aktørene og sektorene, ikke minst på tvers av tradisjonelle verdikjeder. Utvikling av ny grønn teknologi vil kunne gi næringen nye muligheter.

Arbeidsoppgaver:
 • I stillingen vil det være sentralt å legge til rette for utvikling av bioøkonomi som en framtidsrettet næring, med bakgrunn i eksisterende bransjer i regionen. Stillingen vil omfatte:
  • Saksbehandling knyttet til næringsutvikling
  • Bidrag i strategiske planprosesser og i oppfølging av regionale planer
  • Arbeid knyttet til utvikling av en bærekraftig og klimavennlig bioøkonomi
  • Samhandling med kompetansemiljø og partnerskap for økt blågrønn verdiskaping
Kvalifikasjoner:
 • Relevant utdanning på masternivå
 • Relevant erfaring, men nyutdannede kan også søke
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Kunnskap om industri knyttet til bioøkonomi og sirkulærøkonomi
 • Gode evner til å samhandle med eksterne aktører
Personlige egenskaper:
 • Engasjement for næringslivet i Trøndelag
 • Samarbeidsvillig, ansvarsfull og strukturert
 • Positiv innstilling
 • Stor arbeidskapasitet
Vi tilbyr:
 • En utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Kontorsted Trondheim

Noe reisevirksomhet må påregnes – førerkort for bil er nødvendig.

Kontaktinformasjon:

Even Ystgård, Seksjonsleder næring, 90642814, eveys@trondelagfylke.no

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 09.04.2021