Rådgiver / Seniorrådgiver med hovedvekt på forskning og innovasjon i offentlig sektor

 • by

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim. Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Vi søker en engasjert person som vil være en del av Næringsseksjonen i Trøndelag fylkeskommune. Seksjonen består av flere ansatte som er fordelt mellom kontorene i Trondheim og Steinkjer. Vi har bred forvaltnings- og utviklingskompetanse, og har som mål å være en relevant samarbeidspartner for næringsliv, forskningsmiljø og offentlig sektor. Næringsseksjonen er en av fire seksjoner i Avdeling for plan, næring og kulturminner.

FoU og Innovasjon er viktige drivere for nærings- og samfunnsutvikling. Trøndelag har en stor andel små bedrifter og kommuner som i liten grad benytter seg av FoUI. For å bøte på dette er det etablert flere virkemidler for å skape bedre balanse på dette området. SkatteFunn, Regionale Forskningsfond og DistriktForsk er eksempler på slike.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen vil primært omfatte ansvar for å mobilisere offentlig sektor til å benytte FoUI i sitt utviklingsarbeid. Det vil også ligge til stillingen å representere Trøndelag fylkeskommune i ulike faglige nettverk og bidra i strategi- og høringsarbeid. Den som ansettes vil jobbe tett opp mot FoU-gruppa i fylkeskommunen og det regionale partnerskapet i Trøndelag[LMB1] . Stillingen vil innebære saksbehandling og prosjektoppfølging knyttet til både Regionale forskningsfond og DistriktsForsk. I tillegg må det påregnes arbeidsoppgaver knyttet til arbeidet med våre økonomiske virkemidler knyttet til næringsutvikling og kompetanse.

Kvalifikasjoner:
 • Relevant utdanning på masternivå.
 • God kjennskap til offentlig sektor, næringsliv og virkemiddelapparatet i Trøndelag.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Relevant yrkeserfaring er en fordel, gjerne fra kommunal sektor.
Personlige egenskaper:
 • Samarbeidsvillig og ansvarsfull.
 • Evne til å ta egne initiativ.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Utadvendt og positiv.
Vi tilbyr:
 • En utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Kontorsted Steinkjer eller Trondheim

Noe reisevirksomhet må påregnes – førerkort for bil er derfor nødvendig.

Kontaktinformasjon:

Even Ystgård, Seksjonsleder, 90642814, eveys@trondelagfylke.no

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 09.04.2021