Barnehagelærer til Leka kommune

  • by

Tiltredelse 1.august 2021

100% BARNEHAGELÆRER, fra 1.august 2021

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger.

Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin særegne geologi fikk kommunen i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no og www.visitleka.no for ytterligere informasjon og video med kommunens historie og attraksjoner.

Leka kommune har 570 innbyggere og 75 ansatte som utøver 58 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes gjennom interkommunalt samarbeid.

Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med fokus på gode løsninger samt unike muligheter for det optimale innne rekreasjon, så er Leka kommune plassen for deg!

Leka barnehage er en kommunal barnehage bygd i 2018, og i dag har vi 23 barn fordelt på storbarns- og småbarnsavdeling. Barnehagen ligger på en fin naturtomt med nærhet til fjell, skog og sjø og er kommunens eneste barnehage. I tillegg til plassen med lekeapparater, har vi også et stort naturområde som er i flittig bruk.

Vi ligger sentralt til på øya Leka og ligger nært fasiliteter som ballbinge, idrettshall/svømmehall, akebakke, bibliotek, turområder og etter hvert også en stor aktivitetspark.

I Leka barnehage satser vi på høy kvalitet i relasjonen ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med sine kollegaer tett i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren.  Leka barnehage har fokus på voksenrollen, og hvor viktig den er i alle situasjoner i løpet av barnehagehverdagen. Vi samarbeider godt og tett med foresatte.      

LEDIG STILLING SOM 100% BARNEHAGELÆRER

Det er ledig 100% fast stilling som barnehagelærer fra 1.august 2021.

Barnehagelærers nærmeste overordnede er pedagogisk leder på avdelingen.

Kompetanse:

– Du er barnehagelærer eller har tilsvarende annen høyere utdanning med barnehagepedagogikk.
– For søkere som mangler barnehagepedagogikk kan det inngås avtale om fast stilling under forutsetning av at søker påbegynner utdanningen innen to år.  

Personlige egenskaper:

– Du er fleksibel og løsningsorientert
– Du er positiv og bidrar til entusiasme
– Du har fokus på og bygger gode relasjoner og et godt miljø for barna, foresatte og personalet
– Det legges vekt på personlig egnethet

Arbeidsoppgaver:

– Du tilfører positiv energi på avdelingen
– Du og dine medarbeidere skal sammen sørge for et godt arbeidsmiljø.
– Du deltar i planlegging og dokumentasjonsarbeid
– Personalmøter avholdes på ettermiddagstid/kveldstid en gang per måned. Obligatorisk oppmøte.

Du får:

– Du blir en del av et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger.
– Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.
– Kommunen kan være behjelpelig med å finne bolig.
– Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser.

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som jobber i barnehage.
Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

Spørsmål rettes til styrer Linda Hansen Ekrem, 99697536

Søknadsfrist: 1.juni 2021

Søknad sendes: post@leka.kommune.no

Velkommen som søker hos oss!