Barnehagestyrer til Leka kommune

  • by

Tiltredelse 1.juni 2021 eller etter avtale

100% STYRER FAST, fra 1.juni 2021 eller etter avtale

Om kommunen og barnehagen:

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger.

Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin særegne geologi fikk kommunen i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no og www.visitleka.no for ytterligere informasjon og video med kommunens historie og attraksjoner.

Leka kommune har 570 innbyggere og 75 ansatte som utøver 58 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes gjennom interkommunalt samarbeid.

Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med fokus på gode løsninger samt unike muligheter for det optimale innne rekreasjon, så er Leka kommune plassen for deg!

Leka barnehage er en kommunal barnehage bygd i 2018, og i dag har vi 23 barn fordelt på storbarns- og småbarnsavdeling. Barnehagen ligger på en fin naturtomt med nærhet til fjell, skog og sjø og er kommunens eneste barnehage. I tillegg til plassen med lekeapparater, har vi også et stort naturområde som er i flittig bruk.

Vi ligger sentralt til på øya Leka og ligger nært fasiliteter som ballbinge, idrettshall/svømmehall, akebakke, bibliotek, turområder og etter hvert også en stor aktivitetspark.

I Leka barnehage satser vi på høy kvalitet i relasjonen ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med sine kollegaer tett i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren.  Leka barnehage har fokus på voksenrollen, og hvor viktig den er i alle situasjoner i løpet av barnehagehverdagen. Vi samarbeider godt og tett med foresatte.      

LEDIG STILLING SOM 100% STYRER.

Det er ledig 100% fast stilling som styrer i Leka barnehage fra 1.juni 2021. Det kan avtales seinere

oppstart. Styrers nærmeste overordnede er kommunalsjef for oppvekst og familie Ivar Hatland.

Kompetanse:

– Vi søker deg med grunnutdanning som barnehagelærer eller tilsvarende godkjent utdanning.
– Det er et ønske at du har jobbet i barnehage tidligere og har erfaring som styrer.
– Du må ha god kommunikasjonsevne og gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig.

Kommunen benytter fagprogrammene Visma Enterprise og Visma Flyt Barnehage med tilhørende app. «Min barnehage». Elements benyttes til arkiv og saksbehandling. Det er ikke krav om kjennskap til dette, da opplæring vil bli gitt.

Personlige egenskaper:

– Du er fleksibel og løsningsorientert.
– Du er positiv og bidrar til entusiasme.
– Du tar initiativ og er pådriver for nytenking og utviklingsarbeid.
– Du har høy arbeidskapasitet, jobber selvstendig og målrettet.
– Du har fokus på og bygger gode relasjoner og et godt miljø for barna, foresatte og personalet.
– Det legges vekt på personlig egnethet.

Arbeidsoppgaver:

– Du har det overordnede ansvaret for det pedagogiske arbeidet, og at barnehagen drives i henhold til Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Du har ansvar for HMS, budsjett, personal, faglig og administrativt arbeid.
– Du jobber målrettet og har fokus på helsefremmende arbeidsmiljø. 
– Personalmøter avholdes på ettermiddagstid/kveldstid en gang per måned. Obligatorisk oppmøte.

Du får:

– Du blir en del av et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger.
– Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.
– Kommunen kan være behjelpelig med å finne bolig.
– Lønn etter avtale.

Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser.

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som jobber i barnehage.
Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

Spørsmål rettes til styrer Linda Hansen Ekrem, 99697536.

Søknadsfrist: 23.april 2021

Søknad sendes: post@leka.kommune.no

Velkommen som søker hos oss!