Kultur- og frivillighetskoordinator til Tingvoll kommune

 • by

Kort om stillingen:

Har du et stort engasjement for kultur og frivillighet, og ser etter drømmejobben? Kanskje det er denne stillingen du ser etter? Tingvoll kommune har ledig en nyopprettet stilling som kultur- og frivillighetskoordinator med snarlig tiltredelse. Stillingen er en del av virksomheten for Folkehelse og kultur, der kultur- og frivillighetskoordinator vil få fagansvar for kulturfeltet. Stillingens oppgavefordeling er 50% generelt kulturarbeid og 50% frivillighetssentral.

Virksomheten Folkhehelse og kultur er under omstrukturering, men inneholder i dag tjenester som bibliotek, kulturskole, helsestasjon for ungdom, idrettsanlegg og frivillighetssentral, tilsammen 15 ansatte. Stillingen rapporterer til virksomhetsleder for Folkehelse og kultur.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilskuddsforvaltning og spillemidler til idrettsanlegg
 • Ungdomsråd
 • Kulturminnevern
 • Kommunale idrettsanlegg
 • Drift av Tingvoll frivillighetssentral etter gjeldende handlingsplan
 • Samarbeid med frivilligheten
 • Delta aktivt i utviklingen av tjenestetilbudene

Krav og ønsker til deg:

Formelle kompetansekrav:

 • Høyere relevant kultur/samfunnsfaglig utdanning 
 • Førerkort, klasse B

Ønsket kompetanse:

 • Ønskelig med relevant erfaring
 • Kunnskap om bruk av IT
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

Du:

 • Inspirerer, motiverer og engasjerer ansatte og medarbeidere
 • Deltar i utvikling av kulturfeltet sammen med ansatte og øvrige ledere i tjenesteområdet
 • Er selvstendig og systematisk med god arbeidskapasitet
 • Har gode og tydelige kommunikasjon- og samarbeidsevner

 Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt – “EIKR”

Språk:

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i viktig utviklingsarbeid i kommunen
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • God pensjonsordning og forsikring
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår:

Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Generelt forbehold om organisatoriske endringer og tilpasning av ansvar og arbeidsoppgaver.

Egenerklæring MRSA og Tuberkulose, samt politiattest, må fremlegges ved tilsetting. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Kontaktperson:
Åse Bjerke
Tlf: +47 95060602 mob: +47 941 38 928

Søknadsfrist: 18.04.2021

Søk stillingen her!

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Originale attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kvalifiserte søkere med innvandringsbakgrunn oppfordres til å søke. Vi ønsker søkere av begge kjønn.

Vi ønsker deg velkommen som søker!