Prosjektleder Bygg – Sarpsborg kommune

  • by

Kommuneområde teknisk består av virksomhetene: Utbygging, Eiendom, Kommunalteknikk, VA og Brann/feievesen.
Virksomhet utbygging består av to team: Team VVA og team bygg. Virksomheten er p.t.
lokalisert i Tune administrasjonsbygg på Grålum.

Virksomheten er ansvarlig for alle bygg og VVA relaterte prosjekter og ivaretar byggherre / tiltakshaveransvaret i forhold til offentlige myndigheter, og lov og forskriftsverk generelt. Virksomheten styrer prosjekter med hensyn til overordnede rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet.

Team bygg vil styrke sin kapasitet og kompetanse som byggherre og rådgiver, og søker derfor etter
Prosjektleder innen fagområde i 100% stilling.

Stilling / Arbeidsoppgaver:

– Prosjektledelse.
– Utredningsarbeider og prosjekt-etablering av overordnede byggeprosjekter.
– Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og tilbudsprosess i.h.h.t lov om offentlig anskaffelser.
– Styring og koordinering av brukere, entreprenører og rådgivere.
– Saksbehandling, økonomistyring og rapportering innenfor arbeids- og ansvarsområder.

Krav til utdanning:

– Søkere bør ha utdanning på høyskole- eller universitetsnivå innen fagområdet.
– Annen relevant utdanning kan bli vurdert.

Erfaring:

– Minimum 3 års erfaring med prosjektledelse/byggeledelse innenfor byggeprosjekter.

Personlig egenskaper:

– Strukturert, tydelig, analytisk og selvstendig.
– God evne til å samarbeide i team.
– God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Vi tilbyr:

– Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger.
– Tverrfaglig miljø og nettverk.
– Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Øvrige vilkår/annet:

– Vi praktiserer fleksitid.
– Søker må disponere egen bil.

Kontakt:
Lars Erik Lysø – Teamleder
E-post: lars-erik.lysoe@sarpsborg.com
Mobil arbeid: 94130719

Søknadsfrist: 09.04.2021

Søk stillingen her!

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd