Avdelingsleder til Strinda videregående skole

  • by

Strinda videregående skole ligger på Tyholt i Trondheim, og har ca. 1100 elever fordelt på fem utdanningsprogram: elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, idrettsfag og studiespesialisering (ST). I tillegg har skolen et tilbud for elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Skolen har ca. 170 ansatte

Skolen har behov for å styrke ledergruppa og har derfor ledig stilling som avdelingsleder på studiespesialiserende utdanningsprogram fra 01.08.21

Avdelingsleder på ST skal lede avdeling for studiespesialiserende sammen med to andre avdelingsledere, og blir en del av skolens ledergruppe. Studiespesialiserende er skolens største avdeling med ca. 510 elever.

Det legges inntil 30% undervisning til stillingen, og det er ønskelig med undervisningskompetanse i norsk, språk og evt. samfunnsfag.

Avdelingsleder skal bidra til å utvikle skolen som en lærende organisasjon, og etablere gode arenaer for deling i avdelingen og på skolen. Lederen skal gjenkjenne god pedagogisk praksis og kunne veilede lærere til faglig og pedagogisk utvikling. Avdelingsleder skal dessuten kunne utøve tydelig lederskap i samarbeid med øvrige ledere, og ansatte på skolen.

Avdelingsleder har ansvar for:

– Utviklingsarbeid, i tråd med gjeldende planer og satsningsområder.
– Profesjonsutvikling
– Formidling av ny kunnskap og forskning.
– Resultatoppfølging
– Skoleadministrative oppgaver
– Personalansvar

Kvalifikasjoner:

– Utdanning fra høgskole/universitet, og undervisningskompetanse innenfor fag på studiespesialiserende.
– God kunnskap om videregående opplæring
– Lederutdanning og ledererfaring er ønskelig
– Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig
– Erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid
– Erfaring med skoleadministrative datasystemer

Avdelingslederen vi søker:

  • har gode kommunikative ferdigheter, og evner å bygge gode relasjoner.
  • er i stand til å sette tydelige mål for seg selv og sine medarbeidere
  • er ambisiøs på vegne av elever, seg selv og medarbeidere.
  • har gode samarbeidsevner og jobber godt i team
  • har høy gjennomføringsevne, og arbeider strukturert og ryddig.
  • har god systemforståelse og evne til helhetstenking
  • er utviklingsorientert, nytenkende og evner å finne løsninger

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

– En spennende og utfordrende lederstilling
– Gode fagressurser internt
– Medarbeidere med høy kompetanse
– En arbeidsplass som legger til rette for personlig utvikling og videreutdanning
– Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
– Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i tråd med lov og avtaleverk

Arbeidssted:

Harald Bothners veg 21
7052 Trondheim

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 22.04.2021