Prosjektleder VA – Nesodden kommune

 • by

Prosjektleder 100% stilling

Virksomhet for infrastruktur og vannmiljø har 27 ansatte. Vi har ledig en stilling innen vann/avløp og søker en dyktig og motivert medarbeider med stor arbeidskapasitet. Vi tilbyr en jobb i et sterkt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter, hyggelige kolleger og en arbeidsplass i et travelt kommunehus.

Virksomhetens målsetting er å sørge for rent drikkevann til kommunens innbyggere og god miljøtilstand i kommunens vannforekomster, samt legge til rette for trygg ferdsel langs kommunens veier.

Virksomhetens hovedoppgaver er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde kommunal infrastruktur. Virksomheten har ansvar for områdene vei, parkering, vann, avløp, overvann, renovasjon og brann.

Vi søker en medarbeider som vil være med å utvikle Nesodden kommunes kompetanse.

Arbeidsoppgaver

Fokusområdet for stillingen vil være vann- og avløpsprosjekter som skal sikre godt drikkevann til kommunens innbyggere og oppfyllelse av EUs vanndirektiv. Kommunen vil de nærmeste årene ha et spesielt fokus på rehabilitering av vann- og avløpsnettet, i tillegg til gjennomføring av mange større vann- og avløpsprosjekter.

Stillingen er tillagt følgende arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av kommunens vann- og avløpsprosjekter, innenfor vedtatte målsetninger og rammer
 • Ivaretagelse av byggherrerollen gjennom organisering og involvering av relevante parter
 • Økonomistyring og rapportering
 • Godkjenning og oppfølging av vei-, vann- og avløpsprosjekter som gjennomføres av private aktører
 • Rapportering til overordnede myndigheter
 • Utstrakt kommunikasjon med grunneiere, utbyggere og fagmiljø, både skriftlig og muntlig
 • Avhengig av kompetansen din, vil stillingen kunne tillegges andre oppgaver
Kvalifikasjoner
 • Bachelor eller master innen vann og avløp, helst med noe planfaglig bakgrunn. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • God kunnskap om relevant lovverk med vekt på plan- og bygningsloven og forurensningsloven
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2.
 • Erfaring med kommunal forvaltning og prosjektledelse er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper, høy arbeidskapasitet og evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Personlig egnethet tillegges vekt
Vi tilbyr
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Dyktige og hyggelige kolleger
 • Arbeidsplass i nye, moderne lokaler
 • Bedriftsidrettslag og kommunekor
 • Lønn etter avtale
Kontaktinformasjon

Reidun Isachsen, Virksomhetsleder, 975 60 041

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 22.04.2021