Sektorleder Oppvekst – Åmot kommune

  • by

Barn og unge er vår viktigste ressurs. Den viktige stillingen som sektorleder for oppvekst i Åmot kommune er nå ledig. Et afrikansk uttrykk heter “Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn”.   

Vi du være med på laget, og er du klar for å bidra til at barn, unge og deres familier i Åmot skal møte en kommune som tar sitt ansvar og gjør sin jobb i et helthetlig samspill? 

Vi søker etter en sektorleder som har bred erfaring og kompetanse fra oppvekstsektoren, også på ledernivå. Men det viktigste er holdningen og evnen til å jobbe helhetlig, inkluderende og tverrfaglig. Vi ønsker en sektorleder med stayerevne, robusthet og som ser viktigheten av kontinuitet for å lykkes.

Et av Åmot kommunen sine satsingsområder er “forebygging fremfor reparasjon”. Det skal synliggjøres i alt vi gjør innen oppvekstsektoren. 

Med deg på laget, som sektorleder får du kompetente ledere og medarbeidere ved to skoler, ett oppvekstsenter, tre barnehager og barneverntjenesten. Du får også med deg en liten kompetent stab.

Som sektorleder er du en del av kommunedirektørens strategiske ledergruppe. En ledergruppe som tenker og jobber helhetlig og sektorovergripende. 

Hovedoppgaver 

• Lede an i jobben for sikre at alle barn og unge sikres det å legge et godt grunnlag for å mestre sine liv
• Sikre at sektoren gjennom riktig kompetanse, erfaring og holdninger jobber med å nå de mål og forventninger som ligger der både lokalt, regionalt og nasjonalt 
• Være en sentral bidragsyter i kommunedirektørens strategiske ledergruppe
• Jobbe, tenke og handle tverrfaglig og sektorovergripende 
• Bidra til gjennomføring av gode utviklings-/endringsprosesser 
• Skape en verdibasert kultur, med felles holdninger. 
• Overordnet personal, resultat, økonomi og fagansvar for sektoren 
• Tilsynsmyndighet 

Kvalifikasjoner: 

• Relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå 
• Relevant ledererfaring innen sektoren med dokumenterte gode resultater 
• Du må ha en helhetlig forståelse for oppdraget og kunne jobbe tverrfaglig  
• God forståelse for samspill mellom politikk, administrasjon og fag
• Evne til å jobbe evidensbasert  

Personlige egenskaper: 

Du er: 

• Tydelig og strukturert 
• Engasjert og bidrar til å motivere andre 
• Dyktig i kommunikasjon med godt dokumenterte og gode samarbeidsevner 
• Fremtidsrettet og utviklingsorientert, men skjønner også at røtter er viktig
• En dedikert lagspiller for helheten 
• Fleksibel og resultatorientert
• Du har stayerevne og stor robusthet  

Vi kan tilby:  

• Strategisk lederstilling i en kommune med “Vilje til vekst” 
• Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver knyttet mot det viktigste en kommune har, barn og unge 
• Her er det takhøyde og rom for påvirkning og utvikling 
• Gode arbeidsvilkår, pensjons- og forsikringsordninger 
• Lønn etter avtale 

Spørsmål om stillingen:
Stein Halvorsen Stillingstittel Kommunedirektør
Mobil 414 72 123

Søknadsfrist: 02.05.2021

Søk stillingen her!

Om arbeidsgiveren

Åmot kommune ligger i Østerdalen, i Innlandet Hedmark fylke. Rena er kommunesenteret i Åmot. Det er kort vei til regionsenteret Elverum, Hamar, Gardermoen og den sentrale Oslo-området.

Kommunen har cirka 4.400 innbyggere, er en stor skogkommune. Vi er “Birkebeinerriket”, er vertskommune for deler av Høgskolen i Innlandet og har Hærens største og viktigste avdeling i Sør-Norge, Rena leir.

Vår visjon: “Vilje til vekst” skal sammen med verdiene “Åpen – Motivert – Offensiv – Tillitsskapende”, ligge til grunn for kommunens ønske om å være i positiv utvikling. Et samfunn der innbyggerne løfter hverandre, skaper optimisme og fokuserer på utvikling, bærekraftighet, endringsvilje og egeninnsats samt sprenger grenser i forhold til hvilke muligheter som finnes i samfunnet vårt.