Fastlønnet lege natt – Team legevakt

  • by
Beskrivelse av arbeidssted

Team legevakt består av legevakten for Sarpsborg og Rakkestad, Lilletorget legekontor med diabetes- og sårpoliklinikk, og vaksinasjons- og smittevernkontor. Team legevakt er organisert under Virksomhet helse.

Vi søker nå etter lege i ca. 67 % fast stilling på natt ved Sarpsborg og Rakkestad legevakt.

Stilling / Arbeidsoppgaver

– Stillingen innebærer vaktlegeansvar for Sarpsborg og Rakkestad legevaktdistrikt.
– Undersøke, vurdere og behandle pasienter som møter i legevakt.
– Besvare telefonhenvendelser fra samarbeidende helsepersonell.
– Samarbeide tett med legevakts sykepleier.
– Være tilgjengelig i Nødnett og vurdere behov for utrykning ved ut-alarmering fra AMK.
– Kjenne til, og følge gjeldende forskrifter og lovverk, samt lokale støttesystemer, prosedyrer og rutiner som gjelder for
– Sarpsborg kommune og Sarpsborg og Rakkestad legevakt.

Kvalifikasjoner

– Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon.
– Kompetanse til å gå selvstendige legevakter uten bakvakt.
– Gjennomført legevaktskursene i akuttmedisin og vold og overgrep.
– Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig.
– Kjennskap til norsk lovverk.
– Politiattest av ny dato må fremlegges ved tilsettelse.

Personlig egenskaper

– Ved tilsetting legges det vekt på personlig egnethet, faglig dyktighet, gode kommunikasjons samarbeidsevner, ansvarsbevissthet og fleksibilitet.

Vi tilbyr

– Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger.
– Tverrfaglig miljø og nettverk.
– Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Øvrige vilkår/annet

– Stillingen er ledig fra juni 2021.

Kontakter:
Kjell Buvarp Dyrop – Medisinskfaglig ansvarlig lege
E-post: kjell-buvarp.dyrop@sarpsborg.com
Mobil: 990 11 702

Heidi Elisabeth Brodal – Teamleder
E-post: heidi.brodal@sarpsborg.com
Mobil: 414 59 923

Søknadsfrist: 20.04.2021

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd