Økonomi- og administrasjonsleder – Drømtorp videregående skole

 • by

Er du god på økonomistyring og personalledelse og opptatt av kvalitetsutvikling innenfor administrative oppgaver, kan du være vår nye økonomi- og administrasjonsleder!

Drømtorp videregående skole har ledig stilling som økonomi- og administrasjonsleder. Som økonomi- og administrasjonsleder vil du inngå i skolens ledergruppe. Du vil få personalansvar for 11 dyktige medarbeidere inkludert fire renholdere. Videre vil du få ansvaret for at de administrative oppgavene ved skolen driftes på en god måte og leveres med høy kvalitet. Ansvarsområdet spenner vidt, fra lønn og økonomistyring til overordnet ansvar for skolebygg, renhold, IKT og skolebibliotek. En godt fungerende administrasjon som støtter og server den pedagogiske virksomheten er viktig for å få til gode resultater for elevene.

Drømtorp videregående skole kan gjennom mange år vise til gode resultater og høy andel elever som fullfører og består. Vi har 580 elevplasser, 120 ansatte og holder til i lyse og vennlige lokaler i nærheten av Ski sentrum. Drømtorp tilbyr både studieforberedende og yrkesfaglige programområder. Vi er en profesjonell og fremtidsrettet skole og ønsker å være en selvfølgelig samarbeidspart for arbeidsliv og universitet/høyskole. Vi tror at samarbeid gir kvalitet og ønsker å ruste våre elever for fremtidig arbeidsliv/studier. Sammen skaper elever, lærer og arbeidsliv ny og relevant opplæring.

For mer informasjon om skolen, se www.dromtorp.vgs.no

Arbeidsoppgaver
 • lede, organisere og delegere oppgaver til team som består av gode medarbeider i administrasjonsavdelingen
 • hovedkontakt mellom skolen mot alle enheter i fylkeskommunen knyttet til administrative systemer og eiendom/drift
 • ansvar for økonomi, regnskap, innkjøp, forsikringer
 • ansvar for arkiv, HR/HMS, lov- og regelverk, internkontroll, informasjonssystemer
 • regnskap, budsjett- og økonomistyring
 • kvalitetsutvikling innenfor eget ansvarsområde
 • andre oppgaver kan bli lagt til stillingen
Kvalifikasjoner
 • relevant utdanning fra høyskole/universitet på minimum bachelornivå
 • ledererfaring er ønskelig
 • innsikt i videregående skole og skoleadministrative verktøy som VismaInSchool
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • god økonomiforståelse
 • god kompetanse i bruk av IKT-verktøy
Personlige egenskaper
 • god til å arbeide målrettet, systematisk og analytisk
 • god til å samarbeide og kommunisere, er trygg og tydelig, tar beslutninger, og har både endringsevne og gjennomføringsevne
 • effektiv og motivert for tilegning av ny kunnskap og faglig kompetanse
 • god til å inspirere, motivere og utvikle det administrative personalets faglige kompetanse i samhandling med dyktige medarbeidere
 • har godt humør og skaper gode relasjoner både til elever og ansatte
 • tydelig og resultatorientert
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • flotte elever i alderen 16-19 år
 • et stimulerende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • et inkluderende og kvalitetsbevisst personale med høy kompetanse og motivasjon
Kontaktinformasjon

Sissel Onstad, rektor, 64 91 46 05 / 997 07 771

Arbeidssted

Dynamitveien 25 B
1400 Ski

Søk på stillingen:Klikk her

Stillingsprosent: 100%

Søknadsfrist: 25.04.2021