Teamleder byggesak og byggesaksbehandlere – Larvik kommune

 • by

Byggesak i Larvik består av 17 høyt kompetente medarbeidere. Vi er organisert i team der teamleder har et fagansvar, men alle ansatte inviteres inn i faglige diskusjoner for å sikre et bredt kunnskapsgrunnlag og medarbeideransvar.

Hverdagen til en byggesaksbehandler består av veiledning både av publikum og fagpersoner innen byggebransjen, i tillegg til saksbehandling av bygge- og delesaker.

Byggesak er forurensningsmyndighet for private avløpsanlegg og behandler utslippssøknader og fører tilsyn med avløpsanlegg etter forurensningsforskriften kap. 12 og 13.

På byggesak i Larvik skal en teamleder over i ny stilling og en byggesaksbehandler skal gå av med pensjon. Vi søker derfor deres etterfølgere. Avhengig av søkermassen kan det i tillegg til disse to stillingene, bli aktuelt å ansette en byggesaksbehandler i et vikariat.

Byggesaksavdelingen har følgende ledige stillinger:
1 byggesaksbehandler med teamlederrolle
1 byggesaksbehandler
1 byggesaksbehandler vikariat. (1 år, oppstart 01.09. 2021)
Ved eventuell intern ansettelse som teamleder, kan det bli aktuelt å ansette to byggesaksbehandlere fast.

Si i søknaden hvilken stilling du søker. Alternativt, er du søker til begge.

Sammen med andre så skal du bidra til å oppfylle kommunens mål og samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver
 • Vi saksbehandler byggesøknader som omhandler tiltak i alle størrelser og fasonger.
 • Vi skriver saksfremlegg til politisk behandling.
 • Det er stillingen som teamleder på teamet som er ansvarlige for 3 ukers-saker, rammesøknader i tråd med plan, forhåndskonferanser og utslippssøknader som blir ledig. Stillingen som teamleder innebærer et ansvar for dialogen internt i teamet samt fagansvar.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå innen arkitektur, landskapsarkitektur, geologi, sivilingeniør, ingeniør (innen bygg og anlegg, geoteknikk eller liknende), andre relevante realfag, samfunnsvitenskap, jordskiftekandidat eller rettsvitenskap.
 • Listen er ikke uttømmende så dersom du har annen utdanning i kombinasjon med relevant erfaring kan du gjerne søke.
 • Det er en fordel dersom du har erfaring fra liknende arbeid innen kommunal, regional eller statlig forvaltning.
 • Du må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
 • Du må trives med å ha en travel arbeidshverdag.
 • Du må ha evnen til å se detaljer og helhet.
 • Du må være serviceinnstilt.
 • Du må kunne jobbe selvstendig og i team.
 • Du må bidra til et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Hyggelige og engasjerte kollegaer
 • Lønn etter avtale.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Pensjons- og forsikringsordninger.
 • Velferdsordninger for ansatte
 • Bedriftsidrettslag.
 • Bedriftshelsetjeneste og mye mer, men mest av alt et godt arbeidsmiljø.

Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann — for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje — fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

Kontaktinformasjon

Cathrine Wærvågen, Virksomhetsleder, 932 34 464, cathrine.wervagen@larvik.kommune.no

Søk på stillingene:Klikk her

Søknadsfrist: 02.05.2021