Leder for landbruk og geodata 100 % fast stilling

  • by
Informasjon om arbeidssted og stilling

Skien, Porsgrunn og Siljan utgjør en viktig landbruksregion i Vestfold og Telemark. Jord- og skogbruk har stor næringsmessig betydning for kommunene. Et fremtidsrettet landbruk balanserer næringsutvikling, klima og miljø og muligheter for rekreasjon.

Leder for landbruk og geodata har ansvar for utvikling og forvaltning av Grenland landbrukskontor og oppgaver innen geodata (kart og landmåling). Til landbrukskontoret hører arbeidsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, vilt og fiskeforvaltning. Landbrukskontoret er et felles kontor for Skien, Porsgrunn og Siljan. Friluftsrådet ligger også til denne enheten. Enheten har i dag 18 årsverk. Landbruk og geodata inngår som en av fire enheter i fagområdet By- og stedsutvikling. Stillingen er en del av ledergruppa til By- og stedsutvikling.

Arbeidsoppgaver

– Administrativ og faglig leder for enhetens ansatte
– Personal- og økonomiansvar for enheten
– Utvikling og forvaltning av landbrukskontoret
– Oppfølging av det politiske saker i utvalg for landbruk
– Ansvarlig for utvikling, forvaltning og drift av kommunens kartsystemer og GIS-arbeid
– Ansvarlig for eiendomsoppmåling
– Samhandling på tvers av enhetene i By- og stedsutvikling og i kommunalområdet

Erfaring

– Ønskelig med relevant erfaring fra ledelse
– Ønskelig med erfaring med budsjett og økonomistyring
– Ønskelig med faglig innsikt med hovedvekt på landbruk

Utdanning

– Høyere utdanning på master eller bachelornivå, fortrinnsvis innenfor landbruk

Personlige egenskaper

– Lederegenskaper
– Gode samarbeidsevner
– Serviceinnstilt, løsningsorientert og strukturert
– Blikk for langsiktige perspektiver

Vi tilbyr

– Spennende og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
– Lønn etter avtale
– Gode forsikringsordninger
– Meget gunstig pensjonsordning

Kontakter:
Terje Sjøvaag
E-post: terje.sjovaag@skien.kommune.no
Mobil: 95148824
Arbeid: 35581154

Mette Gundersen
E-post: mette.gundersen@skien.kommune.no
Mobil: 48274662

Søknadsfrist: 04.05.2021

Søk stillingen her

Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først.

Andre opplysninger

Vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju.