Regnskapsrevisor til Revisjon Øst IKS

  • by

Vi søker en regnskapsrevisor til vårt kontor i Løten. Stillingen omfatter revisjon av alle typer
kunder som er tillagt vår oppdragsportefølje. Du vil arbeide i team med andre revisorer ledet av
en oppdragsansvarlig revisor.

Arbeidsoppgaver:
– Ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av revisjon
– Rådgivning og bistand ovenfor kunder i avgifts- og regnskapsmessige spørsmål
– Bidragsyter med hensyn til metodisk utvikling

Ønskede kvalifikasjoner:
– Relevant utdanning, fortrinnsvis tre år revisjon ved høyskole/universitet etc.
– Ønskelig med erfaring fra revisjon av offentlig sektor, men ikke en forutsetning
– Ønskelig med noe regnskapserfaring
– Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
– Høy integritet, gode samarbeidsevner og godt humør
– Strukturert og ansvarsbevisst

Vi tilbyr et humørfylt og uformelt arbeidsmiljø hvor høy kompetanse og faglig utvikling har stort
fokus.

Revisjon Øst IKS består av to kontorer, hhv. i Kongsvinger og i Løten. Selskapet har kunder i
Innlandet fylke. Virksomheten gjennomfører revisjon av kommuner og kommunale foretak m.m.
på oppdrag fra kommunestyrer, og øvrige virksomheter på vegne av eiere, styrer og råd. Vi er i
dag 22 ansatte, 9 ansatte i Kongsvinger og 13 ansatte i Løten. Totalt 13 revisorer jobber med
regnskapsrevisjon og beslektede tjenester, mens 7 revisorer er dedikert forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll.

Lønn etter avtale iht. selskapets lønns- og stillingsstruktur.

Stillingen er ledig for umiddelbar tiltredelse. Søknadsfrist er 30. april 2021. Søknad sendes
post@rev-ost.no merket «ledig stilling». Originale vitnemål og attester medtas til intervju.

Har du spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder Morten Alm Birkelid, tlf. 911 00 413 eller
oppdragsansvarlig revisor Tommy Pettersen, tlf. 920 24 731.