Rektor ved Fredheim skole – Gran kommune

  • by

Gran på Hadeland har ca.13600 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen er i vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Fra august 2021 har vi ledig stilling som rektor ved Fredheim skole. Vi ser etter deg som har elevenes læring, trivsel og utvikling i sentrum for skolens arbeid, og som har høye ambisjoner på deres vegne.

Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våre

Er du raus med smilene, både overfor kolleger, elever og foresatte som du skal samarbeide med?
Er du proff, har relevant kompetanse til jobben og lederfaring?
Er du praktisk og har du evnen til å finne løsninger for å utvikle Fredheim skole videre?

I tillegg til at du er raus, proff og praktisk, ser vi etter deg som

– er glad i folk
– med glimt i øyet og en stødig hånd har evnen til å lede skolen inn i framtiden
– er selvstendig og har høy arbeidskapasitet
– er en tydelig leder og som har evnen til å samarbeide godt med andre mot felles lokale og nasjonale mål
– ser muligheter framfor begrensninger
– er ryddig og har god oversikt
– er robust og tåler en støyt, med godt humør og humoristisk sans

Du som søker har følgende kompetanse

– relevant utdanning fra høgskole og/eller universitet
– gjerne formell lederutdanning, helst innen skoleledelse
– ledererfaring og praksis fra skoleverket
– god økonomiforståelse og digital kompetanse

Vi legger stor vekt på personlig egnethet når vi ansetter.

Som rektor har du bl.a. følgende arbeidsoppgaver

– Lede skolen i tråd med nasjonale og kommunale føringer
– Videreutvikle læringskulturen ved skolen til beste for elevene
– Bidra til fortsatt utvikling av profesjonsfellesskapet
– Sikre et godt samarbeid med elever og foresatte

Om skolen

Fredheim skole er en skole med stolte tradisjoner. Den ligger landlig til og har fine uteområder. Skolen har ansatte med et godt faglig og pedagogisk engasjement og med mål om at alle elever skal oppleve glede, læring og mestring i skolehverdagen. Hovedfokus for utviklingsarbeidet ved skolen er relatert til nytt læreplanverk og overordnet del.

Ved å jobbe hos oss vil du få

– et skolefaglig miljø som er opptatt av utvikling innen området
– et tett og godt samarbeid mellom skolelederne i kommunen
– god pensjons- og forsikringsordning
– mulighet for kompetanseutvikling på gunstige vilkår
– lønn etter avtale

Kontakt:
Hilde Laderud – Enhetsleder skole
E-post: hilde.laderud@gran.kommune.no
Mobil 99641052

Søknadsfrist: 02.05.2021

Informasjon til deg som søker

Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside, og vi ber om at du som søker oppgir referanser fra tidligere arbeidsforhold.

Vi kaller inn aktuelle søkere til intervju. Den første intervjurunden blir i uke 16. Ta med kopier av vitnemål og attester til intervjuet dersom du blir kalt inn.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jf. Offentleglova §25 annet ledd.

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Du som blir ansatt, må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Skjema finnes på www.gran.kommune.no under “Selvbetjening” og “Skjema”. Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Foto: Kine Vik-Erstad/Gran kommune