Saksbehandler byggesak / jurist, 100 % fast stilling

  • by

Miljø- og byutviklingsetaten har ansvar for en helhetlig utvikling av kommunen og består av følgende virksomheter; bærekraftig samfunnsutvikling, næringsutvikling, miljø- og landbruk, regulering- og byggesak og geomatikk. I arbeidet med å sikre at kommunens oppgaver ivaretas etter plan og bygningsloven søker vi nye saksbehandlere som sammen med dyktige kolleger skal bidra til at byggesaker og plansaker blir behandlet på en riktig og effektiv måte.

Virksomhet regulering og byggesak har bred og variert høy kompetanse som til sammen dekker virksomhetens ansvarsområde, herunder jurister. Vi har for tiden to ledige stillinger for jurister.

Til denne stillingen ønsker vi en jurist med interesse for offentlig forvaltning innenfor plan- og bygningsloven og øvrig relevant lovverk. Erfaring fra byggesaksbehandling eller annen offentlig forvaltning vil være en fordel. I tillegg til hovedoppgavene bistår saksbehandleren kollegene i virksomheten.

Hovedoppgaver

– Behandling av byggesaker etter plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende planer og forskrifter mv, herunder saksforberedelse for politisk behandling.
– Behandling av klager på byggesaker og plansaker.
– Oppfølging av ulovlige tiltak.
– Bistå kolleger og ledelse ved behov på virksomhetens område.
– Kundeveiledning og rådgivning.

Saksbehandleren vil rapportere til fagleder for byggesak og virksomhetsleder for regulering og byggesak.

Kvalifikasjonskrav

– Mastergrad i rettsvitenskap eller cand. jur.
– Kunnskap om og erfaring med plan- og bygningsloven.
– Gode kommunikasjonsevner i forhold til både kollegaer og kunder/brukere.
– God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Vi søker deg som

– er opptatt både av god forvaltning og god byutvikling
– er selvstendig og samtidig opptatt av godt samarbeid
– er strukturert, nysgjerrig, tydelig, løsningsorientert og analytisk
– er serviceinnstilt og positiv
– er fleksibel og trives i et hektisk miljø

Relevant erfaring fra tilsvarende oppgaver i offentlig eller privat virksomhet er ønskelig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

– En interessant og viktig jobb for framtidens Fredrikstad.
– En dynamisk arbeidsplass med vekt på utvikling, samhandling og kunnskapsdeling.
– Engasjerte og dyktige kolleger.
– Fleksitid og gode pensjonsbetingelser.
– Arbeidsplass sentralt i Fredrikstad.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter nærmere avtale og lønnsfastsettelse. For innplassering i juridisk rådgiverstilling kreves minst 3 års relevant erfaring. Nyutdannede eller kandidater med kortere erfaring innplasseres som jurist.
Fredrikstad kommune praktiserer fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP. Prøvetiden er 6 måneder.

Kontakter:
Snorre Huseby – Fagleder byggesak
E-post: snhu@fredrikstad.kommune.no
Arbeid: 69305620

Anna Auganes – Regulerings- og byggesakssjef
E-post: aaug@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 41410803

Søknadsfrist: 05.05.2021

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess, og alle søknader må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no/ledige stillinger. Interne søkere kan registrere seg via Frekit, Enterprise personalia, fanen hjem/ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller epost mamo@fredrikstad.kommune.no
Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Anna Auganes, tlf. 41410803 / epost aaug@fredrikstad.kommune.no eller fagleder byggesak Snorre Huseby, tlf. 69305620 / epost snhu@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentligheten, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.