Tjenesteleder hjemmetjenesten – Øvre Eiker kommune

  • by

Er du en trygg og nytenkende leder som motiveres av utfordringer og trives i endring og omstilling? Da bør du søke på denne stillingen!  

Om arbeidsgiver

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Øvre Eiker kommune har passert 19.000 innbyggere og er en virksomhet med 1.300 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.

Om tjenestested

Seksjon Helse- og omsorg i Øvre Eiker kommune er i gang med spennende utviklingsprosesser der forebygging, velferdsteknologi og hverdagsmestring vektlegges i samhandling med brukere og pårørende, og på tvers av tjenesteområdene. Sammen skaper vi et helhetlig, fremtidsrettet og faglig solid tjenestetilbud til kommunens innbyggere.  Hjemmetjenestesonene har base på Eikertun Helsehus og er organisert i Tjenester til hjemmeboende som i tillegg består av korttidsavdelinger, praktisk bistand, trivsels- og mestringssenter og boliger med heldøgns bemanning. Hjemmesykepleiesonene er nå så store at vi vi har behov for en ny avdeling. Vi har over tid hatt 50/50 bachelor/fagutdannede i tjenesten og vi arbeider aktivt med kontinuitets- og kvalitetskultur.

Arbeidsoppgaver 

• Ledelse av ny hjemmesykepleiesone med fullt fag-, personal- og økonomiansvar, herunder ansvar for         bemanningsplanlegging, ressursstyring, kompetanseutvikling og kvalitet
• Bidra til utvikling av helhetlig tjenestetilbud for hjemmeboende gjennom deltakelse i ledergruppen og samhandling med andre tjenester.
• Lede dine medarbeidere trygt og målrettet i en arbeidshverdag preget av kontinuerlig utvikling i faglig innhold og arbeidsprosesser• Lede og/eller delta i prosjekter knyttet til innovasjon og tjenesteutvikling

Utdanning og erfaring

• Relevant helsefaglig utdanning, minimum bachelornivå
• Relevant lederutdanning, men ledererfaring innen hjemmetjenester kan kompensere for manglende utdanning
• Erfaring med budsjett- og økonomiarbeid og kunne vise til resultater
• Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
• Erfaring med prosess- og prosjektarbeid er ønskelig

Vi ser etter deg som er

• trygg i lederrollen og som skaper kultur for mestring og utvikling
• strukturert, engasjert og ser muligheter fremfor begrensninger
• opptatt av mål og resultater
• flink med folk og god til å bygge relasjoner 
• inspirerende og tør å ta sjanser for å oppnå mål• fleksibel og vektlegger helhet

Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

• 100 % fast stilling 
• lønn etter avtale
• svært gode pensjons- og forsikringsvilkår 
• utfordrende oppgaver på viktige tjenesteområder
• svært godt arbeidsmiljø og dyktige og engasjerte lederkollegaer som ønsker deg med på laget

Søk stillingen her!

Det skal ikke sendes med attester eller vitnemål. Vi behandler ikke søknader som mottas i papir eller via e-post.

Søknadsfrist: 02.05.2021
Trenger du mer informasjon ?

Vil du vite mer om stillingen eller har spørsmål, ta kontakt med Vigdis Sund Tveiten, virksomhetsleder, tlf.:941 55 618

Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til Servicesenteret
Tlf: 32 25 10 00