Erfaren samfunnsviter/jurist til Romerike revisjon IKS

 • by
Vil du være med å bidra til utvikling og forbedring i Norges mest folkerike region?

Vi søker deg som er erfaren samfunnsviter eller jurist med interesse for kommunal sektor, og engasjement for at kommunenes oppgaver løses til felleskapets beste. Vi gjennomfører undersøkelser innen alle kommunens ansvarsområder. Det er stor bredde i temaene i våre undersøkelser. Det kan for eksempel dreie som om forsvarlige tjenester i pleie- og omsorgstjenesten, kvalitet i skolen, effektivitet i byggesaksbehandling eller gjennomføring av investeringsprosjekter. Våre rapporter, med vurderinger og anbefalinger, skal bidra til de folkevalgtes kontroll med administrasjonen og læring og forbedring i kommunene.

Vi ser etter deg som

 • har mastergrad innen samfunnsfag eller rettsvitenskap
 • har minst 5 års relevant erfaring, f.eks. fra analyse- og utredningsarbeid
 • har god kjennskap til kommunal eller offentlig sektor
 • har svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • samarbeider godt med andre, men også trives med selvstendig arbeid
 • er nysgjerrig og analytisk anlagt, med evne til å jobbe systematisk med prosjektarbeid og rapportskriving
 • er initiativrik, motivert og fleksibel med hensyn til varierte arbeidsoppgaver

Dersom du er samfunnsviter kreves solid metodekunnskap og erfaring innen både kvalitativ og kvantitativ metode. Dersom du er jurist, er det en fordel med kompetanse i offentlig rett og selskapsrett.

Vi kan tilby

 • interessante, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, der du får mulighet til å utgjøre en forskjell
 • gode utviklingsmuligheter i et kompetent og tverrfaglig miljø
 • lønn etter avtale, fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • et godt sosialt miljø med kontorer sentralt plassert rett ved jernbanestasjonen på Jessheim

Romerike revisjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av de elleve kommunene på Romerike. RRI har 21 ansatte og kontorer en kort togtur ut av Oslo, sentralt på Jessheim. Selskapets formål er å ivareta en viktig demokratisk funksjon ved å føre kontroll på oppdrag fra de folkevalgte i kommunene. Selskapet har to like store avdelinger der den ene avdelingen driver med finansiell revisjon og den andre med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Det er til sistnevnte avdeling vi søker en ny medarbeider. 

Søknadsfrist: 05.05.2021

Søknad med CV sendes til postmottak@romerikerevisjon.no

Kontaktpersoner:
Øyvind Nordbrønd – Avdelingsleder
Telefon: 415 96 658

Nina Neset- Revisjonssjef
Telefon: 92 40 08 32