Skogbruksrådgiver (2.gangs utlysing) – Nord-Aurdal kommune

 • by

Ved virksomhet teknisk og næring, avdeling areal og næring har vi ledig 100 % fast stilling som skogbruksrådgiver. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Nord-Aurdal kommune er en utpreget landbrukskommune med 294 201 dekar produktiv skog og 32 753 dekar dyrket mark. Kommunens areal består av 54 prosent skog. Avvirkningen i 2020 var på 52015 kubikk.

Arbeidsoppgaver:
 • Lovforvaltning knyttet til skogbruk og vilt.
 • Tilskuddsforvaltning, forvaltning av skogfond og annen forvaltning etter landbrukets særlover.
 • Intern og ekstern rådgivning og veiledning knyttet til fagfeltet.
 • Samarbeid med lag og organisasjoner innenfor landbruket.
 • Andre oppgaver relatert til fagområdet.
 • Det vil også være mulighet for annen saksbehandling/rådgivning innenfor virksomhetens ansvarsområde.
Kvalifikasjoner:
 • Skogbruksfaglig utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå.
 • God faglig kunnskap innen skogbruk og kjennskap til anvendelsen av relevant regelverk (skogbrukslova, naturmangfoldloven, viltloven og forvaltningsloven).
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk (C2-nivå).
 • Gode digitale ferdigheter og effektivitet i bruk av IKT-verktøy.
 • Ønskelig med praktisk erfaring eller kjennskap til skogsdrift i Norge.
 • Erfaring fra offentlig skogforvaltning og saksbehandling er ønskelig, men ikke et krav.
 • Førerkort kl. B

Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Personlige egenskaper:
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjons evner er en forutsetning.
 • Vi vektlegger gode faglige kvaliteter, ansvarsfølelse, beslutningsdyktighet og en serviceinnstilt holdning.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr:
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og omgjengelige kollegaer.
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver, og stor grad av frihet til å strukturere egen arbeidshverdag.
 • Muligheter for kompetanseutvikling og utdanning gjennom arbeidsgiver.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Lønn etter avtale.

Andre opplysninger
Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Nord-Aurdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Kandidater som kalles inn til intervju får beskjed via Webcruiter.

Intervjuer planlegges gjennomført i uke 12.

Kontaktinformasjon:

Christian Rieber-Mohn , Avdelingsleder areal og næring, 954 17 858, Christian.Rieber-Mohn@nord-aurdal.kommune.no
Runar Kittelsen, Virksomhetsleder teknisk og næring, 977 01 311, runar.kittelsen@nord-aurdal.kommune.no

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 02.05.2021