Sykepleier 61,5% – Birkenes kommune

  • by

Vi søker etter sykepleier som har lyst til å være med å utvikle våre tjenester. Vårt mål er at hver enkelt skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Vi søker deg som har faglig engasjement og er opptatt av god omsorg og kvalitet i tjenestene. Du bør like å jobbe selvstendig samtidig som du bidrar til at tjenester til brukerne er koordinerte og helhetlige. Du blir en del av et team i hjemmesykepleien som består av sykepleiere og helsefagarbeidere der samarbeid, gode relasjoner og trygge læringsprosesser er i fokus. Hjemmesykepleien er en del av Enhet hjemmetjenester i Birkenes kommune. Hjemmesykepleien yter lovpålagte tjenester til hjemmeboende i egne hjem og i heldøgns- omsorgsboliger. Denne stillingen er i hovedsak ute i de private hjem.

Ledig snarest.

Arbeidsoppgaver

– Utføre sykepleiefaglige oppgaver
– Bidra til å sikre forsvarlig pleie og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk.
– Samarbeide tverrfaglig med fastlege, pårørende og andre kommunale instanser.
– Veilede brukere, pårørende, medarbeidere og studenter.
– Tilrettelegge og koordinere tjenesten sammen med brukerne, og sikre at brukermedvirkning ivaretas.
– Deltar i utvikling og bruk av velferdsteknologi

Kvalifikasjoner

– Offentlig godkjent sykepleier, gjerne med relevant tilleggsutdanning
– Erfaring fra hjemmetjenesten kan være en fordel
– Har gode kommunikasjonsferdigheter
– Beherske norsk, både skriftlig og muntlig
– Være ryddig, strukturert og systematisk
– Ha fleksibel og positiv innstilling
– Har generell IKT-kunnskap og kunnskap om fagsystemer (Gerica)
– Må ha førerkort klasse B

Personlige egenskaper

– Du har evnen til å arbeide selvstendig og er faglig trygg
– Du er endringsvillig og løsningsorientert
– Du er en trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger
– Du har evnen og vilje til å jobbe strukturert og målrettet
– Du har evne til å tenke helhetlig Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

– Lønn etter gjeldende tariff.
– Trivelige kollegaer

Kontaktinformasjon

Trude Murberg, Enhetsleder for hjemmetjenesten, 99624015, trum@birkenes.kommune.no

Søk på stillingen:Klikk her

Referansenr.:4379811743
Stillingsprosent: 61%
Fast
Søknadsfrist: 05.05.2021

Bilder fra Birkenes kommune: