Leder Oasen dagsenter – Nes kommune

 • by

Oasen dagsenter er åpent to dager i uken for voksne med ulike utfordringer knyttet til sin psykiske helse. Tilbudet er en godt etablert del av møteplassene, i Virksomheten Integrering, fritid og frivillighet. Tilbudet er ett lavterskeltilbud uten henvisninger. Den ansatte skal blant annet sammen med brukerstyret, planlegge og forme innhold i aktivitetene som skjer gjennom måneden. Det er ett godt samarbeid både innad i virksomheten og med andre relevante samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver
 • Hovedintensjonen med tilbudet er å skape ett trygt og sosialt møtested.
 • Nettverksbygging og det å skape gode relasjoner er viktig for en følelse av mestring.
 • Dagen består av ulike aktiviteter, temaer eller turer i nærmiljøet, samt av en enkel lunsj.
 • Leder skal koordinere og sørge for en tilrettelegging av daglig drift.
 • Samtaler og nødvendig tverrfaglig samarbeid er også en del av oppgavene.
Kvalifikasjoner
 • Det er ønskelig med en relevant 3-årig høgskole
 • Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid, hvor mestring er i fokus
 • Personlig egnethet vektlegges

Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder

Personlige egenskaper
 • Det er viktig å være god på relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Like å samarbeide, samtidig som man evner å jobbe selvstendig
 • Klare å være tydelig på og arbeide etter intensjonene for tilbudet
Vi tilbyr
 • En spennende jobb hvor tanken om at mestring og forebygging gir en bedre helse
 • Et godt samarbeid med kollegaer som arbeider med lignende tilbud i samme virksomhet
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Minst to referanser må oppgis

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Kontaktinformasjon

Heidi Sann, Virksomhetsleder, 995 01 440

Arbeidssted

Skolegata 8
2150 Årnes

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nes kommune

Referansenr.:4367791598
Stillingsprosent: 50%
Fast
Startdato: 09.08.2021
Søknadsfrist: 26.04.2021