Sykepleiere søkes til Nittedal kommune

  • by

Er du vår nye sykepleier?

Vi er på jakt etter nye kollegaer til vår arbeidsplass og gleder oss til å ønske deg velkommen til et trivelig
arbeidssted med påvirkning og utviklingsmuligheter.

Rekrutteringstillegg på kr 20 000,- over tariff.

I tverrfaglige hjemmetjenester jobber vi sammen for at innbyggerne skal få muligheten til å bo hjemme så lenge de kan. Arbeidet er variert, hektisk og innimellom litt uforutsigbart. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

Tjenesten vil fra september bli inndelt i tre team, med hvert sitt geografiske område. Vi er opptatt av samarbeid innad i egen tjeneste og med andre samarbeidspartnere.

Vi ønsker velkommen til deg som søker en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag.

Hjemmetjenesten har for 2021 fått tilført nye midler. Vi har derfor følgende ledige faste stillinger:

Sykepleiere:

4 x 100 %
1 x 85 %
1 x 65 %

1 x 50 % vikariat (snarest)
1 x 100 % vikariat (snarest)

Intervjuer vil bli holdt fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

– Helhetlig oppfølging av pasienter, med legekontakt, medisinhåndtering, medisinsktekniske prosedyrer i henhold til arbeids- og tiltaksplaner. Pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid og rådgivende funksjon for andre faggrupper.
– Tverrfaglig kartlegging og oppfølging av hjemmeboende pasienter
– Dokumentasjon i fagsystemet Gerica og LMP/PDA
– Aktiv bidragsyter i tverrfaglige møter og i samhandling med andre tjenester
– Bidra til kvalitetssikring av tjenesten i henhold til behov

Kvalifikasjoner:

– Offentlig godkjent sykepleier
– God norsk skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
– Krav til førerkort klasse B
– Ønskelig med erfaring i tverrfaglig samarbeid og samhandling – hverdagsrehabilitering, psykisk helse, kreft- og palliasjon eller demensomsorg

Personlige egenskaper:

– Like utfordringer og ansvar
– Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø.
– Opptatt av fagutvikling og kvalitet
– Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe tverrfaglig
– Høy grad av fleksibilitet og endringsvilje
– Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende.
– Gode mellommenneskelige egenskaper
– Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

– Godt arbeidsmiljø med faglig engasjerte medarbeidere
– Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor relevante fagområder som somatikk, psykiatri, diabetes, rus, demens og palliasjon
– Fokus på og tilrettelegging for kompetanseheving. Tjenesten har egen fagsykepleier som vil jobbe systematisk med kvalitetsforbedring og ProAct det kommende året. I tillegg har kommunen koordinatorer for personer med redusert hukommelse og alvorlig syke.
– Tilrettelegging for primæroppfølging av pasienter
– Fokus på tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester
– Fadderordning
– Ønsketurnus
– 2- delt turnus med arbeid hver 4 helg og 3 ekstra helger i året som fordeles i ønsketurnus

Fra 01.01.17 er det krav om politiattest i stillingene.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og seksuell orientering

Kontaktinformasjon:

Gunnhild Stråbø, Avdelingsleder, 90600040

Søk på stillingene:Klikk her

Søknadsfrist: 05.05.2021