Ledig fastlegehjemmel – Meråker kommune

 • by

Meråker legekontor er kommunalt eid og har i dag 3 fastelegehjemler i tillegg til turnuslege/Lis-lege. Meråker legekontor er et legekontor som er under utvikling, med lokaler i Meråker sentrum. Legekontoret er ellers bemannet med kommunalt ansatt hjelpepersonell. De fleste institusjoner/helsetjenester i kommunen er lokalisert i nær tilknytning til legekontoret.

Meråker kommune lyser ut ledig fastlegehjemmel. Kommunen er fleksibel og åpen for flere måter og organisere arbeidet på etter avtale med søker:

 1. 100 % kommunalt ansatt.
 2. 100 % privatpraksis.
 3. 80 % privat/20% kommunalt (helsestasjon).
Arbeidsoppgaver

Nåværende listelengde er 800, med et listetak på 1400.

Legen må være villig til å delta i interkommunal legevaktsordning og i dagligvakt hverdager 08-16 i kommunen.

Kostnader knyttet til drift av legekontoret dekkes i dag av kommunen.

Kontoret er tilknyttet Norsk helsenett og bruker Winmed 3 journalsystem. Ved sykehjemmet benyttes Profil og helsestasjonen benytter HSPRO.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen.
Personlige egenskaper

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet med hensyn til samarbeidsevne og kommunikasjon. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Vi tilbyr
 • Lønn etter utdanning og erfaring.
 • Et godt tverrfaglig miljø, med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til utvikling av bygda.
 • Muligheter for faglig utvikling.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Attester og vitnemål framlegges ved samtale/intervju.

Gyldig politiattest må kunne legges fram.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Meråker kommune er behjelpelig med å skaffe bolig.

Kontaktinformasjon

Inge Falstad, Sektorsjef helse, pleie og omsorg, 90582553, inge.falstad@meraker.kommune.no
Knut Furuseth, Kommunelege, 92815104, knut.furuseth@meraker.kommune.no

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 14.05.2021