Prosjektansvarlig – Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF

 • by

Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF har som formål å eie, forvalt, drifte og utvikle Øvre Eiker kommunes eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper. Foretaket skal sørge for at kommunen har hensiktsmessige eiendommer til disposisjon for sine tjenestetilbud. Videre skal foretaket ivareta kommunens byggherrefunksjon og være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler.

Vi søker etter en prosjektansvarlig som skal ha ansvaret for våre investeringsprosjekter. Vi ser etter deg som vil være med å utvikle og skape spennende og samfunnsnyttige bygg. Vi skal ha gode, funksjonelle og rasjonelle bygg for våre innbyggere, og samtidig være fremtidsrettede og klimakloke.

Stillingen er nyopprettet og prosjektansvarlig får ansvaret for å ivareta byggherrerollen i foretakets utbyggingsprosjekter. Ditt ansvar er å sike at prosjektet planlegges, gjennomføres og styres i tråd med gjeldende rammer og forutsetninger.

Som prosjektansvarlig får du et medansvar for å videreutvikle foretaket som en profesjonell eiendomsaktør. Du vil være en del av foretakets ledergruppe. Videre vil du samarbeide tverrfaglig med andre ansatte i Øvre Eiker kommunale eiendom KF og i Øvre Eiker kommune.

Stillingen rapporterer til daglig leder.

Arbeidsoppgaver

 • Være selskapets representant i byggeprosjekter
 • Lede byggeprosjekter og styre disse med fast grep gjennom god planlegging, organisering og gjennomføring
 • Kvalitetssikre vurderinger i tidligfase/konseptfase, samt besørge kostnadseffektive løsninger
 • Bidra til å videreutvikle god samhandling med kommunens basisorganisasjon
 • Bidra til prosessforbedringer og bruk av nye, fremtidsrettede digitale verktøy
 • Ha kjennskap til bærekraftig utvikling av bygg, herunder også gjenbruk/ombruk/sirkulær økonomi 
 • Ansvarlig for saksbehandling herunder anbuds- og anskaffelsesprosesser

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • Erfaring med prosjektledelse, økonomioppfølging og rapportering
 • Erfaring med utarbeidelse konkurransegrunnlag, anskaffelsesregler og innkjøp
 • God bygg-teknisk kompetanse og erfaring fra større offentlige byggeprosjekt i en byggherrefunksjon
 • God teknisk og økonomisk forståelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og strukturert
 • God skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne
 • Positiv, utadvendt, omgjengelig og serviceinnstilt
 • Initiativrik og utviklingsorientert
 • Høy gjennomføringsevne

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende stilling med interessante arbeidsoppgaver
 • Faglig og personlig utvikling
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen og stor grad av selvstendighet i arbeidsutførelse
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Vi ser etter deg som har relevant erfaring fra prosjekter innenfor bygg – og eiendomsbransjen. Evne til tverrfaglig samarbeid er helt sentralt i stillingen og det er derfor viktig at du har en konstruktiv måte å samarbeide på. Arbeidsoppgavene er varierte, krever fleksibilitet og du må ha evne til å variere mellom gjennomføring og saksbehandling.

Du ser de enkelte prosjektene i et større samfunnsperspektiv og du ser muligheter i ny teknologi. Videre er du kvalitets- og miljøbevisst. God forståelse for kommunens eierrolle og en politisk styrt organisasjon, vil være en styrke i stillingen.

Vi kan tilby en spennende og sentral stilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Du vil få en selvstendig rolle med muligheten til å være en sterk bidragsyter i utviklingen av selskapet. Videre vil du bli en del av et uformelt, sosialt og hyggelig miljø. Konkurransedyktig lønn og generelt gode betingelser.

For spørsmål om stillingen ta kontakt med daglig leder Gunn Edvardsen, mobil 934 07 021

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 09.05.2021