Tjenesteleder Prosjektavdeling – Tønsberg kommune

 • by
Kommunalteknikk

Tønsberg kommune er en spennende og moderne serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. – Vi søker etter medarbeidere som evner service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker. Kontorplassering vil være i dagens kommunehus på Revetal. 

Tjenesteleder Prosjektavdelingen

Tønsberg kommune Kommunalteknikk er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner i kommunen som vei, vann, avløp, parkeringsstrategi, prosjekter for parker, friluft og idrettsanlegg. Kommunalteknikk har til sammen ca. 30 ansatte. Administrasjon, ledelse og prosjektavdelingen er lokalisert på Revetal (Tidligere Re rådhus). Driftsavdelingen er lokalisert på Kilen som egen virksomhet.

Prosjektavdelingen består av 8 erfarne prosjektledere og 4 prosjekteringsledere foruten tjenesteleder prosjekt. Vi er 4 kvinner og 9 menn i varierende alder. Det er et godt sosialt miljø i avdelingen. Vi har et godt fagmiljø som vi fortløpende utvikler ved kurs og seminarer.

Det investeres årlig for rundt 180 mill i vannprosjekter i kommunen. I tillegg har vi prosjekter for andre virksomheter i forbindelse med idrettsanlegg, parker, torg og plasser.

Avdelingen har ansvar for oppfølging av private aktører som bygger infrastruktur som kommunen skal overta. Tilhørende kommunaltekniske avtaler samt reguleringsplaner skal følges opp. Avdelingen har mye kommunikasjon med private og næringslivet. Tønsberg kommune har, som Norges eldste by, mange fornminner og områder som har stor arkeologisk interesse. Det er derfor nødvendig å ha god kommunikasjon med fylkeskommunen og riksantikvaren. Det er mange områder med kvikkleire i kommunen. Dette kan gi utfordringer for anleggsvirksomheten som det er viktig å håndtere på en sikker og økonomisk god måte.

Vi bruker Isy Prosjektøkonomi i økonomistyringen av prosjektene. Oppfølging av byggherreforskriften og SHA-arbeidet er en prioritert oppgave.

Ved virksomheten Kommunalteknikk på Revetal blir det ledig stilling som Tjenesteleder for prosjektavdelingen – 100% stilling.

Arbeidsområdet vil omfatte:

 • Personalansvar for tjenesteområdet.
 • Uvikle prosjektavdelingen både faglig og via klare rutiner og prosedyrer
 • Bistå i faglige diskusjoner og løse problemstillinger som oppstår i prosjektene 
 • Utarbeide årsplaner og sak for rammebevilgning
 • Følge opp økonomien i prosjektene på månedsbasis og etter behov.
 • Fordele prosjekter.
 • Ansvar for prosjekthåndbok og revisjoner.
 • Saksbehandling etter forurensningsloven og forskrift.
 • Ansvar for at offentlige anskaffelser skjer etter lov og forskrift.
 • Kontakt med publikum og andre etater
 • Samordne mellom prosjekter som kan utføres internt og har god samhandling mellom andre avdelinger i kommunen
 • Følge opp rammeavtaler for rådgivere og entreprenører samt kontrakter etter NS8405/06/07
 • Følge opp at SHA/HMS-rutiner blir fulgt.
 • Sørge for at nødvendig kursing blir gjennomført.
 • Følge opp at kommunens VA-norm, innmålingsinstruks, veinormal etc. blir fulgt
 • Utarbeidelse av enkelte politiske saker
 • Stillingen rapporterer direkte til Virksomhetsleder

Ønskede kvalifikasjoner for stillingen er:

 • Ingeniør (bachelor) eller sivilingeniør innen bygg/VA
 • God erfaring innen VA fagområde
 • Erfaring innen prosjektoppfølging, herunder økonomioppfølging
 • Vi ser gjerne at søker har kjennskap til offentlig forvaltning
 • Erfaring fra personalledelse
 • Må kunne beherske bruk av aktuelle dataprogrammer
 • God struktur og gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig norsk

Utdanning/formal kompetanse:

• Ingeniør (bachelor) eller sivilingeniør innen vann og avløp
Annen relevant erfaring iht punktene ovenfor kan kompensere for manglende formell kompetanse.

Personlige egenskaper:

 • Evne til godt samarbeid med mange interne og eksterne aktører tillegges stor vekt
 • Sosiale personlige egenskaper
 • Evne til å lytte til dine medarbeidere og få det beste ut av hver og en.
 • Du må ha evne til å arbeide systematisk og målrettet, både selvstendig og i team.
 • Positiv innstilling og godt humør vektlegges.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Serviceinnstilt
 • Ha god evne til å kommunisere på norsk, både skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:

 • En trygg og faglig interessant stilling
 • Et godt fag/ arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid
 • Frihet til å forme egen arbeidsdag

Ansettelse skjer iht. gjeldene lover, regler og tariffavtaler. Noe overtidsarbeid må påregnes.

Søknadsfrist: 01.06.2021

Søk stillingen her!

Kontaktperson:
Roger Herstad mob: +47 94832871