Juridisk rådgiver/juridisk spesialrådgiver – Fredrikstad kommune

 • by

Juridisk rådgiver / juridisk spesialrådgiver med faglederansvar grunneiendom

Hvem er vi?

Etat for bygg og eiendom i Seksjon for teknisk drift forvalter, drifter og vedlikeholder kommunens grunneiendommer, formålsbygg og boliger. Etaten består av cirka 300 ansatte fordelt på virksomhetene eiendomsdrift, renhold, byggutvikling, boligbygg, samt Byggteknisk stab og Forvaltningsstab. Vi søker etter en jurist som skal dekke det samlede behovet for juridisk bistand i etaten – med stort oppgavespenn, varierte oppgaver og et viktig samfunnsoppdrag. Juristen vil også få faglederansvar for grunneiendomsforvaltningen i etaten, og vi søker deg med kompetanse/erfaring på dette spesifikke juridiske fagfeltet.

Etat for bygg og eiendom forvalter 500 000 m2 formålsbygg, 1100 kommunale utleieboliger og omsetter for ca. 500 millioner årlig.

Stillingen er en fast heltidsstilling organisatorisk plassert i Forvaltningsstab, som per i dag rapporterer direkte til etatssjefen. Forvaltningsstaben har kontorlokaler i Fredrikstad sentrum, og har totalt ni ansatte med ulike ansvar og oppgaver som understøtter hele etatens arbeidsområder.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en spennende og faglig variert jobb, med utstrakt samarbeid på tvers av fagområder. Arbeidsmiljøet består av engasjerte og dyktige kollegaer, som motiveres av å ivareta fellesskapets realverdier. Vi har fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger, og har kontorlokaler midt i Fredrikstad sentrum.

Hovedoppgaver
 • faglederansvar for grunneiendomsforvaltningen
 • juridisk rådgiving og oppfølging på etatens arbeidsområder
 • juridisk kvalitetssikring av etatens arbeid og leveranser
 • cirka 20 % av arbeidsmengden dreier seg om håndtering av problemstillinger og saker tilknyttet kommunale utleieboliger

Andre viktige oppgaver i stillingen:

 • holde deg oppdatert på relevant regelverk
 • overordnet fagansvar for håndtering av kommunens festekontrakter
 • utarbeidelse/kvalitetskontroll av kontrakter, brev, skjemaer etc.
 • oppfølging av klagesaker, mislighold og fravikelser
 • politisk saksbehandling
 • delta i tverrfaglige samarbeids- og ansvarsgrupper etter behov
 • kontaktperson overfor kommuneadvokaten
 • partsrepresentant i tingretten
 • vurdere og utarbeide anmeldelser
 • styrearbeid i borettslag
Kvalifikasjonskrav
 • master i rettsvitenskap, alternativt juridisk embetseksamen
 • erfaring/kompetanse innen eiendomsjuridiske fagfelt
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Ønskede kvalifikasjoner
 • relevant erfaring fra offentlig forvaltning
Personlige egenskaper

Vi ønsker at du

 • har interesse for samfunnsoppdraget og motivasjon for å ivareta fellesskapets verdier
 • har forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
 • er faglig engasjert og oppdatert
 • har evne til å forstå og håndtere ulike typer mennesker og situasjoner
 • kommuniserer og samarbeider godt med andre
 • arbeider godt på egenhånd og prioriterer oppgaver på en god måte
 • er reflektert, fleksibel og endringsvillig
 • er strukturert, kvalitetsbevisst og profesjonell
 • har godt humør og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter avtale og i tråd med Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Aktuell stillingsinnplassering vil være juridisk rådgiver / juridisk spesialrådgiver avhengig av kvalifikasjoner og kompetanse.
Lønnsspenn: juridisk rådgiver kr 603 000 – kr 613 050, juridisk spesialrådgiver kr 622 480 – kr 703 500.

Søknadsfrist: 31.05.2021

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til eventuelt intervju.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til konsulent Hege Klerud, tlf. 69 36 14 04, e-post: hegkle@fredrikstad.kommune.no

Spørsmål om stillingen rettes til Voica D. Imrik, etatssjef Etat for bygg og eiendom, tlf. 478 25 616, e-post: voim@fredrikstad.kommune.no