Arkivleder til Enebakk kommune

 • by
Vil du være vår arkivleder?

Til å lede arkivtjenesten søker vi en utviklingsorientert person med faglig bakgrunn fra arkivarbeid, elektroniske saks-/arkivløsninger og god kompetanse innen IKT.

Stillingen er organisert i avdelingen Kommunikasjon, Dokumentasjon (arkiv) og Personal (KDP). Arkivleder er delegert det daglige ansvaret og rapporterer faglig til kommunedirektøren i henhold til arkivloven. KDP består av avdelingene Kommunikasjon/Servicetorg, Personal og Dokumentasjon med til sammen 8 årsverk.

Arkivleder har ansvar for:
 • Daglig ansvar for alle kommunens arkiver
 • Delta i daglige og periodiske arkivoppgaver
 • Utforming og implementering av planer, retningslinjer og rutiner, og aktivt bidra til kunnskap og kompetanse for arkivets viktighet i organisasjonen
 • Systemansvar for kommunens arkiv- og saksbehandlingssystem – Elements
 • Systemansvar for kommunens arkivkjerne på sikker sone – Visma Samhandling Arkiv
 • Brukerstøtte og opplæringstiltak i samarbeid med øvrige arkivmedarbeidere
 • Saksbehandling og utviklingsarbeid på arkivområdet
 • Inneha rollen som Personvernombud (GDPR)
 • Inngå i kommunens utvalgssekretærteam, herunder å delta på politiske møter som sekretær. Møtene foregår på kveldstid og blir kompensert med fri og tariffestede tillegg.
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Arkivfaglig utdanning og erfaring
 • Kjennskap til kommunal forvaltning og gjeldende lovverk
 • Kunnskaper innen IKT-baserte saksbehandlings- og arkivsystemer
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og omstillingsdyktig 
 • God realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

For rett person kan vi tilby en spennende og variert stilling i et hektisk og godt miljø.

God pensjonsordning og lønn etter avtale. Enebakk kommune er en IA-bedrift.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt HR-sjef Dag Møkleby på telefon 900 55 626 eller: dag.mokleby@enebakk.kommune.no

Søknadsfrist: 01.06.2021
Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentlighetsloven gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.