Rådgiver/utreder (forvaltningsrevisjon) – Revisjon Øst IKS

  • by

Er du strukturert, ambisiøs, kontaktskapende og
humørfylt?

LEDIG STILLING SOM RÅDGIVER/ UTREDER (FORVALTNINGSREVISJON)
– ETT ÅRS VIKARIAT (100%)

Du må ha bestått eksamen, enten som statsviter, sosialantropolog, jurist, revisor, økonom eller
lignende relevant masterstudie.

Stillingen er ypperlig for en som vil skaffe seg praksis som kvalifiserer for mange andre stillinger,
spesielt i offentlig sektor. Du er primært nyutdannet, men dersom du i tillegg har noen års praksis
fra utrednings- og rapportarbeid i privat og/eller offentlig sektor er det en fordel. Stillingen som er
ledig har kontorsted i Kongsvinger eller i Løten avhengig av ditt bosted.

Vi tilbyr et humørfylt og uformelt arbeidsmiljø hvor kompetanse, faglig dyktighet og
leveringsdyktighet har høyt fokus. Fagfeltet omfatter forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og
faktaundersøkelser.

Arbeidsoppgaver for rådgiver/utreder:
– Planlegge og gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll iht NKRFs
revisjonsmetodikk
– Utarbeide forslag til rapport
– Samarbeide med og rapportere til oppdragsansvarlige revisorer
– Presentere resultat av arbeid for kontrollutvalg og kommunestyre

Forventninger til søker:
– God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
– Metodebevisst
– Selvgående
– Gode samarbeidsevner
– Ansvarsbevisst
– Strukturert
– Serviceinnstilt
– Førerkort klasse B

Selskapet har kunder i østlige deler av Innlandet fylke. Virksomheten gjennomfører revisjon av
kommuner og kommunale foretak mm på oppdrag fra kontrollutvalgene, og øvrige virksomheter
på vegne av eiere, styrer og råd. Vi er i dag 23 ansatte, 9 i Kongsvinger og 14 ved hovedkontoret
i Løten.

14 revisorer jobber med regnskapsrevisjon og beslektede tjenester, mens 7 revisorer er dedikert
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll mm. Selskapet har eget stillings- og lønnssystem.
Lønnsbetingelser avtales nærmere.

Stillingen er ledig for tiltredelse etter 1.8.21. Ta kontakt med daglig leder Morten Alm Birkelid, tlf
911 00 413 eller oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggestad tlf 902 84 725 for
ytterligere opplysninger. Søknad med CV sendes til post@rev-ost.no innen 30. mai 2021.
Originale vitnemål og attester medtas til intervju.