Ledig legehjemmel – Senjalegen avd Finnsnes legekontor

 • by

Ledig legehjemmel ved Senjalegen avdeling Finnsnes legekontor

Der hvor øya møter fastlandet ligger Senja kommune. Senja kommune er en av Norges fremste innen havbruk og sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Senja kommune har ca. 15 000 innbyggere og har mange aktive og livskraftige bygder og tettsteder. Byen Finnsnes er regionsenter i Midt-Troms, og er kommunesenter i den nye kommunen. Næringslivet i Midt-Troms regionen er variert og spennende. Bardufoss lufthavn når du på 45min. Hurtigbåten til de større byene Tromsø og Harstad tar vel 1 time.

Kommunene har et distriktmedisinsk senter (DMS) med til sammen 23 kommunale/interkommunal helsetjenester og spesialisthelsetjenester med fagtilknytning og samarbeidsavtaler med Universitetssykehuset Nord-Norge.

Senjalegen allmennlegetjeneste har til sammen 20 fastlegehjemler og 4 LIS1 stillinger. Fastlegetjenesten har 2 hovedkontor, avdeling Finnsnes legekontor med 1 utekontor og Siland legekontor med 4 utekontor. Målsetningen er å gi befolkningen stabile og gode legetjenester.

Kommunen legger til rette for faglig nettverksbygging, veiledning og fagutvikling. Finnsnes legekontoret har erfarne fastleger til veiledere og avsatt tid til veiledning for LIS1 og LIS3.

Hjelpepersonell har relevant helsefaglig utdanning. Legekontoret administreres av avdelingsleder.

I Senjalegen kan man starte som fastlege uten krav om kjøp av fastlegehjemmel. Kommunen tilrettelegger for at alle leger tilbyes spesialistutdanningen i allmennmedisin og resertifisering som spesialist.

Om stillingen

Næringsdrivende lege med kommunalt driftstilskudd ved Senjalegen avdeling Finnsnes legekontor.

Ledig legehjemmel har 1000 listeplasser.

Om ønskelig kan det avtales redusert listestørrelse og overgang til fastlønn.

Legehjemmelen er samlokalisert på DMS med 14 fastleger og 2 LIS1 leger, delt i 2 gruppepraksiser med felles venterom, resepsjon og laboratorium. For tiden har Finnsnes legekontor 7 fastleger med fastlønnsavtale og 7 næringsdrivende fastleger med kommunalt driftstilskudd. Næringsdrivende leger leier lokaler, utstyr og hjelpepersonell av kommunen til en gunstig leieavtale.

I ledig legehjemmel inngår 25-delt legevakt ved Finnsnes Interkommunale legevakt

Finnsnes interkommunale legevakt ligger på Distriktmedisinsk senter med til sammen ca.18200 innbyggere. Legevakta bemannes med en tilstedeværende lege på aktiv vakt og en lege i bakvakt, samt sykepleiere med akuttmedisinsk opplæring.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Allmennlege i hht til fastlegeforskrift
 • Ved behov kan det bli tilpliktet inntil 7,5 t/uken allmennlegeoppgaver, dog med tilbud om listereduksjon.
 • Dokumentasjon via GCM-allmenn

Kvalifikasjoner:

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin før 1. mars 2019
 • Leger som ikke er startet spesialisering før 1. mars 2019 må ha gjennomført LIS1 i Norge og tilpliktes utdanning for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Rett til trygderefusjon i Norge
 • Gode skriftlig og muntlig norskkunnskaper
 • Gode generelle data kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Respektfull og ansvarlig
 • Serviceinnstilt med brukeres behov i sentrum
 • Evne til å motivere, avklare og stille krav
 • Jobbe strukturert og målrettet.
 • Stor arbeidskapasitet
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Løsnings – beslutnings og resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En spennende tverrfaglig arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer i et spennende fagområde i stadig endring
 • Stort fokus på brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Strukturert utdanningsløp med gode veiledere for LIS3 leger
 • Gode arbeids- og lønnsvilkår

For lege med fastlønn:

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.

Gode pensjonsordninger i KLP

For lege med driftsavtale:

Leieavtale i kommunale lokaler, utstyr og hjelpepersonell. Det er ingen oppstart eller investerings utgifter tilknyttet ledig legehjemmel.

Det bes om at det i søknaden oppgis 2 referanser.

Det kreves politiattest ved tilsendinger.

Ansettelser/tildeling skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med :

Virksomhetsleder DMS/Senjalegen Evy Nordby tlf: 48 17 39 16. epost: evy.nordby@senja.kommune.no
Avdelingsleder Senjalegen: Monica Kvalvik tlf: 91 54 16 08 epost: monica.kvalvik@senja.kommune.no

For mere informasjon se www.senjalengen.no

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

Søknadsfrist: 10.06.2021

Søkes via Easycruit. Søknad via e-post eller post godtas ikke. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: Monica Kvalvik, Tlf: 91 54 16 05 , Mobil 91 54 16 05 , Epost: monica.kvalvik@senja.kommune.no