Ingeniør avløp – Enebakk kommune

 • by

Stillingen som ingeniør avløp er organisert i Enhet for eiendomsforvaltning og kommunalteknikk, og har ansvar for drift, vedlikehold og forvaltning av de kommunale avløpsanleggene.

Enebakk kommune har to renseanlegg, 34 pumpestasjoner og 150 km ledningsnett. Flateby renseanlegg står foran en oppgradering til sekundærrensing og en dobling i kapasitet.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være, noe avhengig av interesse og egenskaper:

 • Sikre at det er tilrettelagt for god drift av renseanlegg, pumpestasjoner og ledningsnett
 • Dialog med leverandører og konsulenter knyttet til store og små prosjekt
 • Bistå sentralt i arbeidet med ombygging og utvidelse av Flateby renseanlegg
 • Forvaltning av kartdata og ledningsinformasjon
 • Personalansvar for driftsoperatører og fagarbeidere på ledningsnett/pumpestasjoner
 • Organisere og styre vaktordning
 • I samarbeid med kolleger, bidra til at oppgraderinger skjer planmessig
 • Samarbeid med kommunens to private vannverk, som sørger for vannforsyning i kommunen

Stillingen har kontorplass på rådhuset i Kirkebygda.

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper

 • Ingeniør/Master innen vann og avløp
 • Relevant IKT-kompetanse og erfaring
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Målrettet, strukturert og selvstendig
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt

Tilsetting skjer på de vilkår som går fram av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen kan enhetsleder Terje Farestveit kontaktes på 909 566 72 eller terje.farestveit@enebakk.kommune.no

Søknadsfrist: 11. juni 2021.

Tiltredelse etter avtale.

Søk elektronisk her

Originale attester og vitnemål kan medbringes på intervju.

I henhold til offentlighetsloven gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort.