Rådgiver økonomi, Oppvekst – Vestvågøy kommune

  • by

Vi har ledig fast 100% stilling som økonomirådgiver.

Dette er en spennende jobb for deg som liker å jobbe variert innenfor økonomiområdet, og som vil være med å utvikle de tjenestene vi gir våre barn og unge i Vestvågøy.

Arbeids- og ansvarsområde

Som økonomirådgiver vil du være sentral i kommunens budsjett- og regnskapsarbeid, i nært samarbeid med kommunalsjef, ledere og fagstab på sektoren.

Arbeidsoppgavene er varierte, og består i stor grad av å:
– Bistå lederne i budsjettering og budsjettoppfølging på avdelings-, enhets- og sektornivå.
– Bistå med rapportering internt (til kommunalsjef, rådmann og politisk nivå) og eksternt (til statlige myndigheter m.fl.)
– Opplæring, veiledning og oppfølging av lederne i økonomifaglige spørsmål.
– Saksforberedelse og utarbeidelse av saksframlegg til politisk behandling.
– Være en støttespiller inn i arbeidet med å skape nye muligheter i sektor Oppvekst.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen krever økonomifaglig utdanning minimum på bachelornivå.

Erfaring fra økonomifunksjon i offentlig eller privat sektor er en fordel. Kjennskap til oppvekstfeltet er en fordel. God kompetanse på å bruke ulike dataverktøy er en forutsetning.

Søker må ha god formuleringsevne, og være dyktig til å formidle på et klart norsk språk, både skriftlig og muntlig. Søker må ha gode analytiske evner, og kunne framstille økonomiske sammenhenger både i tall og tekst.

Arbeidet innebærer mye veiledning og oppfølging av ledere med ulik grad av økonomikompetanse, gode pedagogiske evner vil derfor bli vektlagt.

Personlige egenskaper

– Vi søker en person som er resultatorientert og liker å arbeide selvstendig og strukturert, som tar ansvar for egne vurderinger, og som kan være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver.
– Søker må kunne samarbeide i et tverrfaglig team, være god på kommunikasjon og samhandling, ha godt humør, og ha evne til å skape et godt arbeidsmiljø.
– Søker må ha motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester.
– Søker må ha god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer.

Vi kan tilby

– En spennende jobb i kommunalsjefens stab, i et godt fagmiljø med ulik kompetanse, og der du kan være med på å utvikle sektorens tjenester.
– Være en del av et felles fagmiljø, sammen med økonomer på økonomienheten og på andre sektorer.
– Kompetanseutvikling, intern og ekstern opplæring.
– Fleksitid, flyttegodtgjørelse, og tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.

Våre verdier:
– En åpen og raus kommune
– En kommune med mangfold
– Vi møter hverandre med respekt og tillit

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Kontakt:
Bianca Hoem Johansson Halvorsen – Kommunalsjef
E-post: bianca.halvorsen@vestvagoy.kommune.no
Mobil 90117548 Arbeid 90117548

Søknadsfrist: 16.06.2021

Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkerprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.

Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon må tas med dersom du blir invitert til intervju.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.