Prosjektleder til Sortland kommune (Utbyggingsavdelingen)

 • by

Har du lyst på utfordringer?

Det er ledig fast 100 % stilling som prosjektleder ved utbyggingsavdelingen i teknisk sektor.

Sortland kommune er i vekst, og vi har mange spennende og krevende oppgaver som skal løses fra idé til realisert prosjekt! Vi samhandler med et aktivt næringsliv om utvikling både av næringsområder og utbygginger i Sortland sentrum. Kommunens eget behov for nye sykehjem, skoler, barnehager og ny infrastruktur (vei, vann og avløp) er også sentralt i vår arbeidshverdag. Til denne stillingen søker vi en medarbeider som også kan gå inn i utfordringen med utforming og oppfølging av utbyggingsavtaler.

Vi søker derfor deg som ny prosjektleder

Vi jobber etter visjonen: “Teknisk — sammen i forkant”. Du får jobbe i vårt team, bestående av 7 prosjektledere, med prosjektutvikling og prosjektstyring samt forestå direkte prosjektledelse. For å kunne løse de oppgavene vi står overfor, er det viktig med samhandling, både internt i kommunen og med eksterne utbyggere.

Utover kunnskap om prosjektledelse vektlegger vi:

 • strategisk planleggingskompetanse
 • samhandlingsegenskaper
 • relevant arbeidserfaring
 • relevant utdanningsbakgrunn, primært ingeniørfag eller jus
 • personlig egnethet
 • beherske norsk som arbeids-språk
 • førerkort i klasse B

Krav til språkkunnskaper:

God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Det er mye vi kan tilby deg som medarbeider:

 • jobb i Vesterålens største kommune
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen
 • gunstig pensjonsordning
 • fleksibel arbeidstid
 • lønn etter avtale

Vi har et medarbeidermiljø som vil inkludere deg enten du er turmenneske sommer og vinter, eller prioriterer trivsel mer sentralt i byen.

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Kontaktperson: Brynjulv Øverby mob: 957 30 976

Søknadsfrist: 09.06.2021

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Velkommen som søker!

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: Brynjulv Øverby, Mobil 957 30 976, Epost: Brynjulv.Overby@sortland.kommune.no