Sommervikar, fastlønnet fastlege på Lilltorget Legekontor

  • by

Team legevakt består av legevakten for Sarpsborg og Rakkestad, Lilletorget legekontor med diabetes- og sårpoliklinikk, og vaksinasjons- og smittevernkontor.
Lilletorget legekontor er et kommunalt legekontor med tre fastleger, samt LIS1- lege.
Ønsker du å jobbe i et aktivt og faglig spennende miljø, da har vi ledig sommervikariat ved Team legevakt. Stillingen er knyttet til Lilletorget legekontor som er organisert under Team legevakt, Virksomhet helse.

Stilling / Arbeidsoppgaver

Stillingen består av fastlegeoppgaver på Lilletorget legekontor, samt ø-hjelp på dagtid.
Ansatte i Sarpsborg kommune skal kjenne til, og følge gjeldende forskrifter og lovverk, samt lokale støttesystemer, prosedyrer og rutiner som gjelder for Sarpsborg kommune og team legevakt.

Personlig egenskaper

Ved tilsetting legges det vekt på personlig egnethet, faglig dyktighet, gode kommunikasjons og samarbeidsevner, ansvarsbevissthet og fleksibilitet.

Kvalifikasjoner

– Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon.
– Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig.
– Kjennskap til norsk lovverk.
– Politiattest av ny dato må fremlegges ved tilsettelse.

Øvrige vilkår/annet

Stillingen er ledig ukene 26,27,28,29 og 30.

Kontakter:
Kjell Buvarp Dyrop – Medisinskfaglig ansvarlig lege
E-post kjell-buvarp.dyrop@sarpsborg.com Arbeid 990 11 702

Heidi Elisabeth Brodal – Teamleder
E-post heidi.brodal@sarpsborg.com Mobi l414 59 923

Søknadsfrist: 10.06.2021

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd