Sykepleier – natt på Borgen sykehjem

  • by
Beskrivelse av arbeidssted

Virksomhet heldøgnstjenester består av sykehjemmene Haugvoll og Borgen og Haugvoll bofellesskap.
Haugvoll sykehjem har 64 sykehjemsplasser, fordelt på 4 sykehjemsavdelinger, hvorav en skjermet avdeling for
personer med demenssykdommer.
Borgen sykehjem har 70 sykehjemsplasser for personer med demenssykdommer og/eller alderspsykiatri fordelt på 4
avdelinger. Haugvoll bofellesskap er det heldøgns bemannet bofellesskap med 29 leiligheter.

Vi er midt i en spennende utviklingsperiode for å tilpasse våre tjenester til morgendagens oppgaver der blant annet utfordrende adferd er et satsingsområde.
Fokuset skal være “Den gode dagen” og vi bruker Marte Meo-metoden i møte med pasientene.

Vi kan tilby en spennende og utviklende jobb på en skjermet avdeling for personer med demens og adferdsforstyrrelser. Avdelingen har til tider et hektisk arbeidsmiljø, men stabilt personale som har arbeidet på denne avdelingen over mange år. Vi vektlegger miljørettet arbeid sterkt.
Du vil delta i et arbeidsmiljø som er utviklingsorient og nytenkende, og du vil jobbe i team med vernepleiere, helsefagarbeidere og leger der du har det sykepleiefaglige ansvaret. Din kompetanse er viktig for avdelingen og sykehjemmet.

Du vil være omgitt av gode kollegaer med mye kunnskap og faglig engasjement.
Her vil det være gode muligheter til både personlig og faglig utvikling. Vi samarbeider tett med Alderspsykiatrisk avdeling på Kalnes.

Stilling / Arbeidsoppgaver

Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter
og utførelse av rutiner i henhold til faglige prosedyrer og dokumentasjon
Ansvar for helhetlig pleie til personer med demens og deres sammensatte behov
Medvirkning og tilrettelegging vektlegges for at pasientene opplever trivsel, respekt og trygghet i tjenestetilbudet.

Vi søker deg som er

– interessert i denne pasientgruppen og som støtter lojalt opp om fattede beslutninger
– tar selvstendig ansvar og liker å jobbe i team
– har gode IKT-kunnskaper og kan tilegne deg fagsystemer som til enhver tid brukes i Sarpsborg kommune
– kan formulere deg på norsk på en god måte, både muntlig og skriftlig
– har humoristisk sans og er en pådriver og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Krav til utdanning

– Autorisert sykepleier

Vi tilbyr

– Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en til tider hektisk hverdag.
– Gratis parkering
– Gode pensjons- og forsikringsordninger
– Det gis lønnskompensasjon for minimum 30-120 studiepoeng for relevant videreutdanning
– Mulighet til å påvirke ift ønsket st.størrelse og utarbeidelse av turnus

Øvrige vilkår/annet

Den som ansettes må fremlegge politiattest, jmf. Helsepersonelloven.

Kontakter:
Øyvind Frydenlund – Teamleder
E-post oeyvind.frydenlund@sarpsborg.com
Mobil 91686302 Arbeid 69 10 84 76

Marianne Storvig – Sykepleier/ teamleder
E-post marianne.storvig@sarpsborg.com
Mobil 98203421 Arbeid 69 10 84 87

Vegar Reiner Edgren – Virksomhetsleder
E-postvegard.edgren@sarpsborg.com
Mobil 48201047

Søknadsfrist: 15.06.2021

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd