Vernepleiar – Miljøarbeidartenesta, Vestre Slidre kommune

  • by

Vi søkjer vernepleiar i 100% fast stilling ved miljøarbeidertenesta. Tiltredning så snart som råd. Stillinga medfører turnusarbeid i bolig for psykisk utviklingshemmede. 

Arbeidsoppgåver
Kvalifikasjonar

– Autorisert vernepleiar
– Evne til å kunne arbeide sjølvstendig og i team
– Være strukturert, målretta og ha gode samarbeidsevnar
– Kunne tåle å stå i pressa situasjonar og være emosjonelt robust
– Gode kommunikasjonsevnar.
– Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg.
– Erfaring fra arbeid med utagerende atferd og atferdsavtaler  er ein fordel.
– Etter brukars preferanser vert menn prioritert.

Vi arbeider i henhold til atferdsanalytiske prinsipper med målrettea miljøarbeid.

Personlege eigenskapar

Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt. Eit godt arbeidsmiljø er prega av mangfald

Vi tilbyr

– Eit sterkt fagmiljø
– Løn etter tariff og elles arbeidsvilkår etter dei reglar som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglement og tariffavtaler.
– Gode pensjons- og forsikringsordningar.

Kontaktinformasjon:
Stine Schlytter Avdelingsleiar miljøarbeidartenesta
Mobil: 99275979

Søk på stillinga

Søknadsfrist: 15.06.2021